Ao-plus zavarovanje

Pomagali vam bomo z odškodnino če ste povzročitelj prometne nesreče v primeru, da imate AO plus zavarovanje.

Izkoristi brezplačni posvet
AO PLUS zavarovanje

Kaj je AO-plus zavarovanje?

(AO-plus) je zavarovanje voznika, ki krije telesne poškodbe v primeri, ko smo povzročitelji prometne nesreče.

AO-plus je ZAVAOVANJE VOZNIKA !

V primeru, da ste v prometu povzročitelj nesreče in nimate AO-plus zavarovanja potem nimate kritja za morebitne telesne poškodbe in vaših posledic telesnih poškodb. V primeru, ko imate sklenjeno AO-plus zavarovanje, pa imate priznano pravico, da uveljavite odškodnino avtomobilske odgovornosti za voznika ali drugače povedano (uveljavite odškodnino AO plus).

S tem vam bo zagotovljena finančna varnost, saj boste tako lahko lažje pokrili stroške zdravljenja in rehabilitacije. Če se boste v prometni nesreči smrtno ponesrečili, bodo odškodnino prejeli vaši svojci.

Kakšno kritje nezgode ima AO-plus?

AO-plus zavarovanje je prostovoljno in krije telesne poškodbe voznika avtomobila v primeru, ko je ta povzročitelj nesreče.

Zavarovalnice določajo pogoje kritja telesnih poškodb in višino izplačila. Obseg kritja AO-plus zavarovanja je omejen z zavarovalno vsoto (50.000 EUR ali več), ki pove, kolikšno je lahko najvišje izplačilo zavarovalnice.

AO-plus zavarovanje voznika je za zavarovalnice zlata jama, saj ga sklene približno 70 % lastnikov vozil, v prometni nesreči pa se poškoduje malo voznikov z resnimi telesnimi poškodbami, ki prejmejo tudi sorazmerno nizko zavarovalnino. V prometni nesreči, statistično gledano je lažjih prometnih nesreč namreč bistveno več kot hujših. Zavarovanje voznika zavarovalnice večinoma izplačujejo odškodnine za lažje telesne poškodbe, saj primerov, ko morajo izplačati celotno zavarovalno vsoto, ni veliko.

Pri lažjih telesnih poškodbah je izvzeta poškodba nateg vratnih mišic in strah, ki je najpogostejša za povzročitelja prometne nesreče in se ne izplača.

Pri AO-plus zavarovanju, se upošteva tudi nezgodno zavarovanje za prometno nesrečo, v kolikor ga imamo in ga lahko uveljavimo ob zaključenem zdravljenju.

kritje zavarovanje

Kakšna je višina zavarovanja AO-plus?

Obseg kritja AO-plus, kot ga imenujemo zavarovanje voznika je omejen z zavarovalno vsoto (50,000 eur ali več), ki nam pove kolikšno je najvišje izplačilo zavarovalnice za primer prometne nesreče.

V prometni nesreči so lahko sopotniki, ki pa uveljavijo odškodnino iz OA ali obveznega zavarovanja potnika, ki je lastnik avtomobila, ki pa je tudi povzročitelj prometne nesreče. Oseba, ki je povzročitelj in ima telesne poškodbe voznika lahko uveljavi odškodnino iz naslova:

  • AO-plus zavarovanja
  • Nezgodno zavarovanje

Sopotnik ali več sopotnikov pa odškodnino uveljavijo iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti in nezgodno zavarovanje, če ga imajo sklenjenega.

Katere telesne poškodbe krije AO-plus?

Ao-plus zavarovanje povzročitelja prometne nesreče in njegove telesne poškodbe krije vse:

  • Udarnine in ureznine
  • Modrice
  • Dolžina bolniške
  • Izvine, zlom kosti
  • Večkratni zlomi, operacije
  • Rehabilitacije

Ne krije nateg vratne hrbtenice in strah, razen v primeru, ko gre za resno poškodbo (okrušek vretenc, resen premik vretenc...)

telesne poškodbe

Prometne nesreče in druga zavarovanja!

Poznamo zavarovanje avtomobilske odgovornosti - zavarovanje krije sopotnike udeležene

Zavarovanje voznika povzročitelja

Kritje voznika AO-plus - uveljavi se, če ima voznik telesne poškodbe

Nezgodno zavarovanje uveljavijo tako voznik povzročitelj, kot vsi udeleženi v prometno nesrečo, v kolikor imajo sami sklenjeno pri zavarovalnici.

Kolektivno nezgodno zavarovanje koristijo tisti, ki imajo sklenjeno to obliko na svojem delovnem mestu.

prometna nesreča ao plus odškodnina

Kaj je AO zavarovanje?

Zavarovanje AO je zavarovanje potnikov, ki ji rečemo zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ne krije poškodbe voznika.

Voznika ao plus krije njegove poškodbe. Zavarovanje AO krije vse poškodbe!

Zavarovanje Potniki imajo priznano poškodbo nateg vratne hrbtenice in strah, ki je odvzet voznika ao plus. Udeleženci v nesreči lahko po zaključenem zdravljenju uveljavijo odškodnino za vse poškodbe iz naslova obveznega zavarovanja, ki ga voznik ima sklenjenega ob zavarovanju vozila in je obvezen. Avtomobilske odgovornosti ne krije poškodbe voznika.

zavarovanje za odškodnino

Kdaj se uveljavijo AO+ in AO zavarovanja?

AO-plus se uveljavi, ko je voznik sam povzročitelj nesreče in je telesno poškodovan. Poškodovanec mora obiskati zdravnika, da ga pregleda in z diagnozo določi za kakšno poškodbo gre in določi se potek njegovega zdravljenja.

Povzročitelj prometne nesreče ima izpad dohodka kot povračilo škode povrnjeno v obliki odškodnine.

Odškodnina za udeležence nesreče pa se uveljavi iz naslova obveznega zavarovanja in se izplača, ko je zaključena rehabilitacija za poškodbe oziroma, ko zdravnik napiše, da je zdravljenje končano. Avtomobilskega zavarovanja ni mogoče koristiti, če ni poškodb ali nismo obiskali zdravnika tudi, če ni bila prometna nesreča.

Pomembno je, da ob nesreči pokličemo pomoč na cesti (policijo, reševalce)

Kakšno je izplačilo AO zavarovanja?

Ta oblika zavarovanja krije vse poškodbe telesa in je odvisna za resnost poškodbe. To zajema rehabilitacijo in trajne posledice, ki vplivajo na naše življenje. Izplačila imenujemo tudi odškodnina, poravnava, ki pa je lahko zelo visoka, tudi doživljenjska, če je oseba invalidna zaradi nesreče. Zavarovalnica lahko izplačuje mesečno rento za utrpelo škodo. Kritje obsega nezmožnost samostojnosti.

Odškodnina nam povrne izpad dohodka in naj bi nam pomagala, da ponovno zaživimo, kot pred nesrečo.

Svetujemo, da se posvetujete z našo pravno pisarno. Pokličite na 080 30 44

Pod kaj štejemo izplačilo odškodnine za telesne poškodbe v prometni nesreči?

Odškodnine in izplačila za poškodbe telesa štejemo pod nematerialno škodo, ki je všteta v zavarovanje tako voznika, kot potnikov. Avtomobilsko zavarovanje obsega tudi izplačilo odškodnin poškodovanih v drugih vozilih. Potrebno je ugotoviti povzročitelja nesreče, da nam zavarovalnica prizna odškodnino.

Predlagamo, da odškodninski zahtevek pripravi strokovnjak, pravnik, odvetnik!

telesne poškodbe

Ali zavarovalnica zahteva vračilo izplačila od povzročitelja nesreče?

Zavarovalnica poplača škodo poškodovanim, vendar v kolikor je prisoten alkohol ali druge nedovoljene sustance, zavarovalnica zahteva vračilo izplačila odškodnine, ki jo je izplačala.

Kdaj nismo upravičeni do odškodnine iz naslova AO in AO-plus?

Do izplačila nismo upravičeni, če vozimo pod vplivom alkohola ali drog.

Do izplačila nismo upravičeni, če utrpeli poškodb

Do izplačila nismo upravičeni, če nismo obiskali zdravnika v 24 urah od nesreče.

Kdo nam uredi izplačilo odškodnine iz AO-plus ali AO zavarovanja?

Visoka odškodnina je izplačana, če odškodninski zahtevek pripravi strokovnjak za odškodnine (pravnik, odvetnik)

Odškodnina je delo strokovnjaka in priporočamo, da se obračate na nas, ker samo tako lahko pričakujete, da vas zavarovalnica ne bo zavrnila in, da bomo upoštevali vse dejavnike, ki morajo biti izplačani.

telesne poškodbe
Brezplačen posvet z pravnikom v primeru nezgode