Odškodninski zahtevek ali
odškodnina za poškodbo

Dobro in strokovno pripravljen odškodninski zahtevek, vam prinese visoko in pravično odškodnino. Uspešni smo lahko samo, če nam vlogo za odškodnino pripravi strokovna oseba.

Izkoristi brezplačni posvet
Photo

Kaj je odškodninska vloga?

Odškodninska vloga ali odškodninski zahtevek je pravno sredstvo, ki se vloži tako za podjetja ali fizično osebo. Večino odškodninskih zahtevkov se vlaga zoper pristojno zavarovalnico, kjer ima odgovorna oseba zavarovano odgovornost po premoženjskih zavarovalnih policah. Z odškodninskim zahtevkom želimo doseči izven sodno poravnavo, ki služi, kot denarno zadoščanje za utrpelo škodo. Služi tudi kot pravna podlaga za kasneje vloženo tožbv kolikor se ne izide sodna poravnava.

Vrsta odškodninskih zahtevkov

Poznamo odškodninske zahtevke za prometne nesreče, delovne nesreče, nesreče na javnem mestu, tudi pri nasilju in druge oblike poravnave.
Pri odškodninskih zahtevkih je potrebno upoštevati roke in vsak primer se med seboj razlikuje, zato je potrebno se vrsti primera posvetiti individualno. Potrebno je upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na višino odškodnine. V odškodninskem zahtevku uveljavimo materialno in nematerialno škodo.

V odškodninskih zahtevkih so najpogosteje izplačane odškodnine iz naslova prometne nesreče, na drugem mestu pa so izplačane odškodnine delovnih nesreč. Med izplačljive odškodnine spadajo tako lahke, srednje težke, kot težje nesreče ali nesreče z smrtnim izidom. Nesrečo obravnavamo individualno in se moramo posvetiti vsaki posebej.

Nematerialna škoda

Pod nematerialno škodo spadajo:

 • Strah
 • Izkaženost
 • Duševne bolečine in zmanjšane življenske aktivnosti
 • Težave v času zdravljenja
 • Telesne bolečine (zlom, udarnine, ureznine)
 • Imamo zavarovanje za nematerialno škodo
Nematerialna škoda

Pod nematerialno škodo spadajo tudi trajne posledice, kamor štejemo omejena gibljivost in pa trajne okvare življenjskih funkcij. Nematerialno škodo ne moremo vzpostaviti v prvotno stanje zato denarna odškodnina v takšnih primerih šteje samo kot zadoščenje in oškodovancu pomaga izbrisati in pa povrniti in prebroditi težave, ki je jih je imel pred poškodbo. Odškodnina za poškodbo se poravna z odgovorno osebo pri zavarovalnici. Odvetnik in pravnik sta za nas pravi naslov.

Materialna škoda

Pri materialni škodi smo upravičeni do odškodnine za materialne stvari.

Imamo zavarovanje za materialno škodo.

V materialno škodo uvrščamo:

 • Poškodovana vozila
 • Delovne stroje
 • Kolesa, motorje
 • Čelade, kombinezone
 • Mobitele, računalnike in druge predmete

Pod materialno škodo uvrščamo tudi:

 • Izgubljen dohodek
 • Zmanjšanja plača
 • Kot izguba delovnega mesta
 • In drugi stroški (prevoz na delo, zdravila)

Višina odškodnine je odvisna tudi od tega ali bomo svoj poklic še naprej opravljali ali pa moramo razmišljati o menjavi poklica oziroma če smo trajno poškodovani in bomo dokončno invalidno upokojeni. Za vlogo odškodninskega zahtevka je pomembno, da je zdravljenje zaključeno in, da poznamo trajne posledice in zmanjšano funkcionalnost.

Pogoji za odškodnino

Da lahko zahtevamo odškodnino in jo tudi uveljavimo moramo izpolnjevati pogoje!

Te pogoji pa so:

 • Dokazati moramo obstoj škode
 • Dokazati moramo protipravnost škodnega ravnanja
 • Dokazati moramo krivdo
 • Dokazati moramo vzročno zvezo med protipravnim ravnanjem in nastalo škodo

v kolikor gre za odškodnino pri delu moramo dokazati odgovornost, lahko pa je odgovornost deljena. Višina se priznava delno in pri uveljavitvi in sestavi zahtevka to tudi upoštevamo. Za uspešnost potrebujemo dokazno gradivo ali dokazni material.

Med dokazno gradivo spadajo:

 • Slike kot tudi izjave prič
 • Poročilo o delovni nezgodi
 • Policijski zapisnik
 • Zdravstvena dokumentacija

Za uspešnost izplačanega odškodninskega zahtevka se šteje zelo natančna in podrobna zbrana dokumentacija in pa poročilo zdravstvenega kartona o nezgodi, ki nima starejših podobnih ali istih poškodb. ki bi zmanjšale višino odškodnine ali kako drugače vplivale na samo izplačilo.

Zahtevek za telesne poškodbe - dokumentacija

Za uspešno vložen odškodninski zahtevek za telesne poškodbe potrebujemo obširno dokumentacijo o poteku zdravljenja in nastali škodi v času zdravljenja. Poznati moramo odgovorno osebo za materialno in nematerialno škodo.

Vsa potrebna dokumentacija za uspešno odškodnino je :

 • Zavarovalna polica povzročitelja ali odgovorne osebe
 • Poročilo o nezgodi ( Samo pri delovni nesreči) Obrazec ER8
 • Evropsko poročilo (samo v primeru prometne nesreče)
 • Policijski zapisnik (Pridobimo tudi po uradni dolžnosti)
 • Zdravstvena dokumentacija (poškodbeni list, pregledi specialistov, kopije fizio terapij, bolniški listi, odločbe ZZS, poročila zdravnika in kopija zdravstvena kartona)
 • Fotografije (Priložite fotografije telesnih poškodb ali materialnih poškodb. Poškodovani telefoni, računalniki, kolo, itd.)
 • Priče (Priložite izjave prič v pisni obliki ali navedite priče z imenom in priimkom, ki je pripravljena podati izjavo.)

Kako so sestavljeni odškodninski zahteveki?

Zahtevek za odškodnino je sestavljen iz več sklopov. Vsako odškodnino , ki jo zahtevamo moramo specificirati in argumentirati, po sklopih celotne medicinske dokumentacije, katero je potrebno razložiti in izluščiti potek zdravljenja in trajne posledice. V prometni nesreči za nastale telesne poškodbe se pripravi vloga in uveljavi zoper povzročitelja, ki služi kot podlaga za pravdo. Zahtevek za telesne poškodbe je sestavljen iz več pravnih elementov in vsi morajo biti argumentirani.

Za uspešno odškodnino v primeru poškodbe pri delu pa se škodo dokazuje in argumentira na podlagi dokazane odgovornosti oziroma krivdne odgovornostjo ali objektivne odgovornosti delodajalca. Odgovornost se zahteva iz strani zavarovalnice, kjer ima delodajalec zavarovano odgovornost. V primeru, da delodajalec ali povzročitelj nezgode ali nesreče nima zavarovanja, se poravnava uveljavlja pri fizični osebi.

Vloga je sestavljena kot smo že omenili iz materialne in nematerialne škode. Pri vsaki vlogi moramo priložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki jo ovrednotimo v denarju. Vsak sklop ima denarno vrednost, katero na koncu seštejemo in določimo končno višino ali vrednost. Zahtevek posredujemo osebi ali instituciji od katere pričakujemo izplačilo ali povračilo. V kolikor se nasprotna stran ne strinja z zahtevano višino poravnave, se potrudimo, da uspešno dokažemo z novim in svežim dokaznim gradivom, da je naša stranka upravičena do zahtevane višine odškodnine. V primeru, da škodni dogovor ne sklenemo imamo pravno poglado za tožbo na pristojnem sodišču.

Odškodnina in vrsta dokumentacije

Dokumentacija za primer prometne nesreč in pridobitev odškodnine je :

 • Podatek katera policijska postaja je obravnavala primer (Kopija policijskega zapisnika in evropsko poročilo)
 • Vsa zdravniška dokumentacija (od začetka zdravljenja - do zaključenega zdravljenja). Sem štejemo izvide, fizioterapijo pregledi specialistov.
 • Predložimo kopijo zdravstvenega kartona
 • Kopija o zdravniškem staležu
 • Slike prometne nesreče (Avtomobila, kolesa, motorja)
 • Fotografije poškodbe na telesu (Zlom, modrice, ureznine, šivi, longeta)
 • Plačilne liste pred bolniško in med bolniško
 • Računi vseh zdravil, terapij in pa računi polomljenih materialnih stvari (Uničenje mobitela, trenerke, očala)
 • Predložite zavarovalno polico, če ste povzročitelj ali druge zavarovalne police za dnevno odškodnino in kolektivno zavarovalno nezgodo.
 • Zapisnik o negativne preizkusu alkoholiziranosti in nedovoljenih substanc
 • Kopijo osebnega dokumenta (Veljavno vozniško dovoljenje)
 • Podpis pooblastila in pogodbe o zastopanju naše pravne pisarne

Dokumentacija za primer delovne nesreče in pridobitev odškodnine je :

 • Obrazec ER8 (Ki jasno določa, kako je prišlo do nezgode in določa odgovornost za nezgodo.)
 • Poročilo policijskega zapisnika
 • Poročilo inšpekcijske službe
 • Izjave prič pri delovni nezgodi
 • Vsa zdravstvena dokumentacija (od začetka zdravljenja - do zaključenega zdravljenja). Sem štejemo izvide, fizioterapijo pregledi specialistov.
 • Poročilo iz varstva pri delu
 • Slike delovne nezgode (delovnega stroja ali delovnega mesta)
 • Kopija zdravstvenega kartona
 • Računi vseh zdravil, terapij in pa računi polomljenih materialnih stvari (Uničenje mobitela, trenerke, očala)
 • Podpis pooblastila in pogodbe o zastopanju naše pravne pisarne

Dokumentacija za primer poškodbe na javni površini in pridobitev odškodnine je :

Odškodnina za telesne poškodbe pri nezgodi na javni površini, lahko uredimo osebi, ki je obvestila lastnika ali odgovorno osebo objekta ali upravljalca javne površine. Upravljalcu ali lastniku moramo z argumenti dokazati, da ni ustrezno poskrbel ali skrbel za javno površino (neočiščeni pločniki, mastni madeži, luknje na tleh).

 • Prijava nesreče lastniku ali odgovorni osebi
 • Zavarovalna polica upravnika ali lastnika zemljišča ali hiše
 • Izjava prič v pisni obliki
 • Celotna zdravstvena dokumentacija (od začetka zdravljenja - do zaključenega zdravljenja). Sem štejemo izvide, fizioterapijo pregledi specialistov.
 • Prijava pri policiji o nezgodi (policijski zapisnik)
 • Slike kraja nezgode ali objekta (Poslikan vzrok nezgode, če je to mogoče)
 • Slike telesnih poškodb
 • Kopija zdravstvenega kartona
 • Računi vseh zdravil, terapij in pa računi polomljenih materialnih stvari (Uničenje mobitela, trenerke, očala)
 • Podpis pooblastila in pogodbe o zastopanju naše pravne pisarne

Odvetnik in pravnik pripravita odškodninski zahtevek in posledica je poravnava.

Odvetnik in pravnik pišeta vloge, ker imajo pravno znanje. Obstajajo podjetja, ki zaposlujejo strokovnjake na področju izbrane dejavnosti. Pravniki se specializirajo za neko dejavnost zato priporočamo, da se obrnete za primer nesreč ali nezgod, tako na delu kot prometu na nas SOS Nezgode. Za vas bomo poskrbeli strokovno in maksimalno se bomo angažirali da pridobimo visoko in pravično odškodnino.

Uredimo vam pravično in visoko odškodnino za telesne poškodbe.

Brezplačen posvet z pravnikom