Dnevna odškodnina, na kaj paziti in kako do nje.

Strokovno vam pregledamo zavarovalno polico in vam z gotovostjo uredimo izplačilo dnevne odškodnine.
Tudi dnevno odškodnino vam zavarovalnice velikokrat v celoti ne priznajo, zato delo prepustite strokovnjakom.

Izkoristi brezplačni posvet
Photo

Kako izgleda postopek za dnevno odškodnino

Potrebno je imeti osebno zavarovanje za nezgodo, kjer smo navedeni kot upravičenci v primeru nezgode za dnevno nadomestilo.

paper icon

1. Dokumentacija

Potrebno je izbrati celotno dokumentacijo za pripravo vloge za dnevno odškodnino.

arrow
roka in svinčnik

2.Izpolnitev vloge

Pripravimo in izpolnemo vlogo, ter priložimo dokumentacijo za dnevno odškodnino.

arrow
denar

3. Izplačilo odškodnine

Dnevna odškodnina se izplača naši stranki na njen TRR račun.

Dnevna odškodnina
Dnevna odškodnina

Odškodnine med seboj se razlikujejo in prav je, da spoznamo dnevno odškodnino. Zavarovalnice ponujajo vrsto zavarovanja za telesne poškodbe, ki jo imenujemo dnevna odškodnina. Takšno zavarovanje sklenemo sami ali pa na delovnemu mestu, kjer smo zaposleni. V primeru poškodbe nam zavarovalnica izplača za vsak dan aktivnega zdravljenja ali ne zmožnosti za delo.

Kdaj se izplačuje dnevno nadomestilo ali dnevna odškodnina?

Dnevna odškodnina ali nadomestilo se izplačuje za čas zdravljenja ali, ko je poškodovanec nezmožen za delo. Njegov osnovni namen je, da poškodovancu delno povrne izpad dohodka in ublaži posledice dolgotrajnega zdravljenja.

Kdaj sem upravičen do dnevne odškodnine?

Do dnevne odškodnine smo upravičeni, ko imamo sklenjeno zavarovanje za telesne poškodbe. Pri takšnem zavarovanju imamo točno določen znesek višine priznane dnevne odškodnine. Praksa kaže, da imamo dnevno odškodnino sklenjeno od 5 do 15 eur na dan. Zavarovanje je lahko tudi razširjeno na odškodnino za bolnišnične dni, invalidnost, smrt in še bi naštevali.

Kakšna je razlika med ostalimi odškodninami?

Dnevna odškodnina se od odškodnin po prometni nesreči ali delovni nesreči razlikuje po temu, da ni potrebno izkazati odgovornost. Dovolj je že, da imamo sklenjeno zavarovanje tako imenovano dnevno odškodnino za nastalo poškodbo in zavarovalnica nam bo izplačala po dnevih in višini, ki je določena na zavarovalni polici.

Pokličite nas na 080 30 44

Ali mi pripada dnevna odškodnina kot povzročitelju nezgode?

Dnevna odškodnina se sklene ravno za primere, ko se tudi sami poškodujemo in smo v času rehabilitacije ne zmožni za delo. Takrat imamo izpad dohodka in takšna oblika odškodnine nam še kako pride prav, da nadomesti odtegljaj mesečnega dohodka.

Prometna nesreča

Kdaj vlagamo zahtevek za dnevno odškodnino?

Tudi za dnevno odškodnino je dobro, da se zdravljenje zaključi. Pri višini se upošteva tako obiski pregledov, fizioterapije, kot počitek doma, če je v okviru bolniškega staleža, ki ga napiše osebni zdravnik. Pri osebah, ki so že upokojeni pa zavarovalna polica upošteva samo aktivno zdravljenje.

rokovanje sos nezgode

Ali dnevna odškodnina krije dolgotrajno zdravljenje?

Pri dnevni odškodnini poznamo zavarovanje zgornje meje, ki pa se razlikuje med seboj. Nekje 200 dni je priznana odškodnina pri takšni zavarovalni polici. Potrebno je že na samem začetku poškodbe pogledati kaj imamo sklenjeno in v kolikor nam polica več ne daje kritja , mi smo pa še vedno v bolniškem staležu, potem takšno odškodnino lahko uveljavimo in ne čakamo, da zdravljenje zaključimo.

Kdaj nam ne pripada dnevna odškodnina?

Poznamo primere, ko zavarovalnica zavrne plačilo dnevne odškodnine in sicer v primeru, ko je potrjen alkohol ali pa povzročitev namerne telesne poškodbe ali uživanje nedovoljenih substanc.

Kakšno dokumentacijo potrebujem za dnevno odškodnino?

Da se uspešno uveljavi tako zvana dnevna odškodnina, morate imeti veljavno zavarovalno polico, ki ima v zavarovanju vključeno dnevno zavarovanje za telesne poškodbe in zdravljenje le teh. Zavarovalna polica mora biti redno plačana vsak mesec.  V času poškodbe mora biti krito zavarovanje in potrebna je zdravstvena dokumentacija, da izkažemo poškodbo ali poškodbe, če jih je več in čas zdravljenja. Zdravljenje mora biti zaključeno. Vsaj priporočljivo je, da se uveljavi za čas kritja zdravljenja. Za redno zaposlene je pogoj bolniška in sicer od pričetka vse do zaključka.

Ali je dnevna odškodnina omejena in kaj je dnevno nadomestilo?

Zavarovalnice imajo različno priznano trajanje in odškodnina je omejena nekje na 200 dni. Kot smo omenili je potrebna zdravstvena dokumentacija in izkazana bolniška. Za upokojence se šteje aktivno zdravljenje. Terapije, obiski specialista.

Dnevno nadomestilo pa je točno določeno na zavarovalni polici in višje je zavarovanje, višje je izplačilo dnevnega nadomestila.

Pokličite nas na 080 30 44
roka v gibsu sos nezgode

Kako je z dnevno odškodnino, če nisem zaposlen, upokojen ampak sem brezposeln?

Sedaj približno že vemo, da je za dnevno odškodnino potrebno naše zavarovanje za telesne poškodbe ali nezgodo. Lahko je tudi kolektivno zavarovanje ampak potem smo v delovnem razmerju.

Če ste ne zaposlen in imate sklenjeno zavarovanje za dnevno odškodnino potem ste v primeru nezgode upravičeni do izplačila tudi v primeru nezaposlenosti.

Lahko naštejete primere za dnevno odškodnino!

V kolikor imamo sklenjeno tako obliko zavarovanja potem lahko odškodnino uveljavimo tako pri prometni ali delovni nesreči, ugriz psa, poškodba na igrišču, razne ureznine, zlomi, poškodbe na kopališčih ali smučišču itd.

Poškodovano koleno dnevna odškodnina

Kako uveljavim dnevno odškodnino, če imam dve poškodbi v kratkem času?

Vsaka poškodba se vodi ločeno in verjetno pride do podaljšanega bolniškega staleža. Iz zdravstvene dokumentacije je razvidno kako je zdravljenje potekalo za različni poškodbi. V kartonu so tudi zapiski. Npr. blaga ureznina prsta je zdravljenje prej zaključeno kot zlom ključnice. Lahko gre tudi za natrgane vezi in je potrebna dolgotrajna rehabilitacija.

Kako izračunam dnevno nadomestilo?

Dnevno nadomestilo izračunamo tako, da višino dnevnega zneska pomnožimo zs številom aktivnih dni zdravljenja ali nezmožnosti za delo in dobili bomo skupen znesek za dnevno nadomestilo.

dobro je vedeti

Vsaka odškodnina zahteva neko obliko znanja in v tem primeru vas opozarjamo, da je dobro vedeti, da branje zavarovalnih polic je danes postala umetnost. Zavarovalnice imajo združeno življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, naložbeno in še se bi kaj našlo. Potrebno je vedeti kakšne nezgode so zelo pogoste in le te ne spregledati. Zavarujmo dnevno odškodnino, za bolnišnično zdravljenje, invalidnost.

Obrnite se na SOS Nezgode še danes!

Pokličite nas na 080 30 44

Kaj potrebujem od dokumentacije, če se odločim za vas?

01

Zavarovalna polica

Prva in osnovna je fotokopija zavarovalne police nezgodnega zavarovanja

02

Zdravstvena dokumentacija

vso zdravstveno dokumentacijo ( poškodbeni list, pregledi specialistov, fizioterapije, bolniški listi in odločbe ZZZS, kopija zdravstvenega kartona za čas zdravljenja

03

Poročilo o nezgodi

V kolikor je bila poškodba na delu ali na javnem mestu je potrebno predložiti poškodbeni list ali list o prijavi na delu ER8

04

Evropsko poročilo

v kolikor je šlo za prometno nesrečo, nam predložite evropsko poročilo. Če imate policijski zapisnik potem ga priložite.

05

Fotografije

Zelo dobrodošle so fotografije modric, ureznin, odrgnin

06

Priče

izjave prič

denar sos nezgode

Izberi nas za dnevno odškodnino

Ker živimo v dobi interneta, vam priporočamo, da si olajšamo delo in stres in dnevno odškodnino uredimo kar iz domačega naslonjača. Zato nas pokličite.

Vso dokumentacijo sprejemamo tudi po elektronski pošti.

Brezplačen posvet!080 30 44