Odškodnina

Skupaj se poučimo kaj je odškodnina in kdaj nam pripada. Nudimo vam rešitve v obliki odškodnine, ko ste poškodovani. Uredimo vam odškodnino za materialno in nematerialno škodo.

Odškodnino vam tudi uredimo na daljavo, zato je čas da se spoznamo.

krog
70% Ljudi
ne uveljavi odškodnine
Klikni (Brezplačni posvet)
IZBERI
NEZGODO
nezgoda tipkanezgoda tipkanezgoda tipka

Odškodnina v treh korakih

paper icon

1. Dokumentacija

Pridobitev celotne zdravstvene dokumentacije in ostalega dokaznega gradiva.

arrow
roka in svinčnik

2.Priprava vloge za pridobitev odškodnine

Strokovni pregled dokumentacije o poškodbi in obširna priprava vloge za pridobitev odškodnine.

arrow
denar

3. Zaključena odškodnina

Izplačilo pravične in visoke odškodnine.

odškodnina
Odškodnina

Kaj je odškodnina?

Odškodnina je vrsta nadomestila za telesne poškodbe. Imamo telesne poškodbe, ki so posledica prometne nesreče, delovne nesreče, nesreče na javnem mestu in telesne poškodbe zaradi fizičnega nasilja. Z odškodnino si pomagamo , da je naše življenje po nezgodi približno enako kot pred nezgodo. Naše življenjske navade se naj ne bi spremenile ali poslabšale.

Odškodnina nam ohranja  naš življenjski standard

Kako do odškodnine?

Odškodnino si uredimo s strokovnjakom na področju odškodnin, tako imenovani pravniki, odvetniki ali pravne službe, ki imajo strokovno zaposlene osebe.
Do odškodnine lahko pridemo z izvensodno poravnavo ali z odškodninsko tožbo.

Kaj je izven sodna poravnava?

Izvensodna poravnava je dogovor o višini odškodnine brez sodišča, med upravičencem do odškodnine in povzročiteljem ali odgovorno osebo za nezgodo. Stranka, ki je utrpela nezgodo in ima telesne poškodbe, nam po zaključenem zdravljenju pošlje ali dostavi celotno zdravstveno dokumentacijo. Mi jo strokovno pregledamo in natančno pripravimo odškodninski zahtevek in ga pošljemo odgovorni osebi za poškodbo. V zahtevnih primerih uredimo tudi izvedensko mnenje od avtomobilske in medicinske stroke. Za stranko se trudimo, da se dogovorimo za pravično odškodnino, ki bo zadostila in vrnila življenje naše stranke v normalo.

Kaj je odškodninska tožba?

Odškodninsko tožbo sprožimo, kadar odškodnine ni mogoče urediti z dogovorom in imamo dovolj argumentov ter dokaznega gradiva za postopek na sodišču. Za sodni postopek se odločimo po pogovoru s stranko , ko smo mnenja, da naši stranki lahko zagotovimo višjo in pravičnejšo odškodnino od prvotno ponujenega in smatramo, da je odškodnina prenizka na poškodbe in posledice, ki ostanejo po zaključenem zdravljenju.

Sodni postopek ima prednosti in slabosti, ker je povezan z stroški. Zavarovalnica nam lahko takoj izplača nesporni del odškodnine, katero zahtevamo. Stranka pa v času postopka nosi stroške pravde. Takoj, ko se odda odškodninska tožba pa se mora plačati sodna taksa, ki je vezana na višino odškodninskega zahtevka. Stranka tudi nosi stroške dopisov in zastopanja, ki pa so odvisni od trajanja postopka. Trudimo se, da sodni postopki niso dolgotrajni in ves čas skušamo, da sklenemo ustrezno poravnalno ponudbo in s tem prihranimo stranki nastale stroške.

Sodni postopek traja nekje od 2 do tri leta. Ne smemo pozabiti, da imajo zavarovalnice ponekod sklenjeno odbitno franšizo in jo je  potrebno upoštevati. To pomeni, da ima zavarovalec udeležbo pri izplačilu odškodnine tudi odbitno franšizo, ki je  pogosto vključena. To pa pomeni, da ima zavarovanec udeležbo pri škodi in jo mora kriti.

Kdaj nam pripada odškodnina?

Do odškodnine v primeru prometne nesreče!

Do odškodnine ste upravičeni, če ste poškodovani kot sopotnik v avtomobilu. Tudi, če je povzročitelj prometne nesreče voznik v katerem ste bili ali drugo vozilo. Odškodnina se uveljavi iz zavarovanja AO, ki ga ima vsako vozilo, ki je registrirano.

Prometna nesreča

Do odškodnine kot voznik ali povzročitelj prometne nesreče!

Kot povzročitelj prometne nesreče ste upravičeni do odškodnine v primeru telesnih poškodb. ( za udarnine, ureznine, zlom..) Zavarovalnica vam ne prizna nateg vratnih mišic in strahu. Odškodnina se črpa iz zavarovanja AO+ kar pomeni zavarovanje voznika in v kolikor pride do nesreče po njegovi krivdi, lahko uveljavi odškodnino za telesne poškodbe.

Prometna nesreča

Do odškodnine kot voznik in je povzročitelj  drugo vozilo.

Odškodnino za telesne poškodbe lahko uveljavimo tudi, ko je za nesrečo krivo drugo vozilo in smo pri tem utrpeli telesne  poškodbe.

Izkoristi brezplačen pravni nasvet

Nesrečo je povzročilo neznano vozilo.
(Povzročitelj nesreče pobegnil ali pa vozilo ni registrirano).

Tudi v primerih, ko povzročitelj nesreče pobegne iz kraja nezgode ali pa nima vozila registriranega, vas pripada odškodnina. Odškodnina se uveljavi na Slovensko zavarovalno združenje. To je nekakšen sklad, ki pokriva takšne primere.

Do odškodnine tudi, ko jo povzroči tujec.

Prometno nesrečo je naredila oseba iz tujine in upravičeni ste do odškodnine za telesne poškodbe. Priporočamo, da se pokliče prometna policija ali klicni center 112.Tako se brez zapletov uredi odškodnina z našo zavarovalnico, ki se poravna z zavarovalnico v tujini, ki je odgovorna za povzročiteljevo nezgodo.

Do odškodnine ste upravičeni tudi kot pešec, motorist ali kolesar.

V teh primerih se črpa odškodnina in naslova povzročitelja  in to je voznik avtomobila, avtobusa, kamiona, lahko tudi traktorja.

Delovna nesreča

Odškodnina nam pripada tudi v primeru delovne nesreče!

V kolikor ste se poškodovali na delovnemu mestu in ni vaša odgovornost, imate pravico  do odškodnine za poškodbo na delovnem mestu.

Odškodnina nam pripada za nezgodo na javnemu mestu.

V kolikor ste se poškodovali na javnem mestu  in niste za nezgodo odgovorni vi potem imate pravico do odškodnine za telesne poškodbe.

Pokličite nas!
tekoče stopnice
medvedek na mizi

Odškodnina iz naslova nasilja.

Tudi v primeru nasilja vam pripada odškodnina, vendar se mora postopek zaključiti na sodišču.

Do odškodnine tudi v primeru smrti ali invalidnosti.

Smrt ali invalidnost je lahko posledica prometne nesreče, delovne nesreče, nesreče na javnemu mestu in pri nasilju. Prav tako se odškodnina uveljavlja pri zavarovalnici, razen v primeru, ko gre za alkohol. V takšnem primeru se odškodnina uveljavlja pri  povzročitelju.

materialna in nematerialna škoda.

Materialna odškodnina.

O materialni škodi govorimo, ko govorimo o premoženjski škodi. Sem uvrščamo poškodovana vozila, mobilni telefon, čelade in druge predmete. Pod materialno škodo uvrščamo tudi izgubljen dohodek, manjša plača in izguba delovnega mesta. Lahko uveljavimo tudi druge stroške kot so prevoz na delo, zdravila ipd.

Nematerialna odškodnina

O nematerialni škodi pa govorimo, ko govorimo telesnih poškodbah in telesnih bolečinah. Sem spadajo ( udarnine, ureznine, zlomi.) Poznamo pa tudi duševne bolečine zaradi zmanjšanja telesnih aktivnosti in imajo trajne posledice. Sem spada skaženost, omejena gibljivost.

Ko oškodovanec utrpi materialno škodo, je slednjo mogoče v celoti povrniti medtem, ko nematerialno škodo ne moremo vzpostaviti prvotnega stanja. V takšnih primerih denarna odškodnina šteje samo kot zadoščenje  in oškodovancu pomaga prebroditi težave in omiliti čas po poškodbi.

Od česa je odvisna višina odškodnine?

Višina odškodnine je odvisna od poteka in trajanja zdravljenja. Na višino vplivajo poškodbe, ki jih je oseba utrpela. Odvisno je ali govorimo o težkih, srednjih ali lažjih poškodbah. Za dobro odškodnino je pomembno, da je zdravljenje zaključeno in, da  poznamo kakšne trajne posledice so nam ostale. Na višino vpliva tudi naš poklic in invalidnost. Ali bomo lahko še naprej opravljali svoj poklic ali so nas morali prezaposliti ali celo invalidsko upokojiti. Višino odškodnine v številkah si lahko pogledate pod nezgodo, ki sevam je pripetila.

Delo pravne službe

Kaj potrebujemo za odškodninski zahtevek?

Zavedamo se, da je višina odškodnine odvisna predvsem od zdravstvene dokumentacije. Potrebno je upoštevati vse roke. Vsak primer je po sebi drugačen zato se posvetimo pripravi odškodninskega zahtevka individualno. Vso dokumentacijo preučimo in skrbno pripravimo. Upoštevamo vse dejavnike, ki lahko vplivajo na višino odškodnine.

Pri pripravi odškodninskega zahtevka je pomembno znanje, zato predlagamo, da se obrnete na nas, ki vaz bomo zastopali profesionalno in strokovno. Za pripravo dobre odškodnine je potrebno vedeti za kaj se lahko zahteva odškodnina in kako visoko odškodnino zahtevati. Tukaj smo zato, da z nami prejmete pravično odškodnino.

Sos nezgode ljubljana odškodnine dokazno gradivo

Kaj štejemo pod dokazno gradivo?

Za pripravo zahtevka poleg zdravstvene dokumentacije potrebujemo tudi čimbolj obširno dokazno gradivo. Sem spadajo slike iz kraja nezgode in pa tudi pričevanje prič, ki so bili na kraju nezgode. To je predvsem pomembno pri delovni nesreči ali na javnem mestu, da lahko zagotovimo upravičenost do odškodnine in, da do škodnega dogodka ni prišlo iz malomarnosti.

Katre odškodnine so najpogosteje izplačljive?

Najpogostejša izplačila odškodnine so iz naslova prometne nesreče. Na slovenskih tleh je povprečno med 80 in 130 dnevno prometnih nesreč. V to skupino spadajo lahke, srednje težke, kot težje nesreče ali nesreče z smrtnim izidom. Tudi v primeru verižnega trka vam uredimo pravično poravnavo.

Več pozornosti in osveščenosti pa je potrebno v primeru delovne nesreče ali nezgode na javnem mestu. V primeru nezgode je potrebno poročilo o nezgodi. Ugotoviti odgovornost. Pridobiti priče in fotografije. Prav tako moramo postopati pri nezgodi na javnem mestu in obvestiti odgovorno osebo ali lastnika.

Kako pomagamo ob nesreči in v času zdravljenja?

V kolikor ste imeli nezgodo, vam svetujemo, med potekom zdravljenja. Priporočamo, da nas kontaktirate takoj, ko lahko po nezgodi. Za vas smo pripravili in razvili aplikacijo SOS NEZGODE. Smo prvi v Sloveniji in Evropi, ki smo razmišljali, da ponesrečenec potrebuje takojšnjo pomoč že na kraju nezgode. Zato vas naša aplikacija vodi po korakih, kateri so ključni v prvih 24 urah. Preko same aplikacije takoj stopite z nami v stik in prejmete brezplačno  pravno pomoč. Ves čas zdravljenja ste z nami v stiku in samo tako  lahko dobro in kvalitetno zaključimo vaše zdravljenje.

Odškodnine v Ljubljani

Izkoristi brezplačen pravni nasvet

Kdaj nastopi zastaranje odškodnine?

Odškodnina zastara po treh ali 5 letih. Kdaj in zakaj nastopi zastaralni rok? Da zamudimo z vlogo za odškodnino se nam pogosto zgodi, ker smo mnenja, da bo nam odgovorna oseba sama ponudila odškodnino in pokazala odgovornost. Tri in pet let določa obligacijski zakon, da lahko zahtevamo odškodnino. Zakon določa, da odškodninska terjatev zastara odkar je prišlo do poškodbe. Govorimo za primere, ki niso v kazenskem postopku.

Kako hitro do odškodnine?

Da prejmemo izplačilo je potrebno upoštevati čas vložitve zahtevka. Pred vložitvijo pa je potrebno upoštevati zahtevnost in zapletenost primera in pa tudi zavarovalnice med seboj odstopajo. Nekatere zavarovalnice so bolj ažurne in hitreje preučijo primer in tudi hitreje ponudijo višino odškodnine. Žal so med njimi tudi takšne, ki zahtevek vlečejo čez rok in do izplačila traja dlje časa. Lahko ponudijo najnižjo možno odškodnino ali jo celo zavrnejo tako, da je potrebno vlagati pritožbeni zahtevek. Velikokrat pa poslati urgenco, da zamujajo.

Pogoj za oddajo zahtevka je popolna dokumentacija. Lažji  primeri se lahko zaključijo že v parih tednih. V kolikor pa primer pride na sodišče, pa lahko traja od 2-5 let.

Kaj potrebujem od dokumentacije, če se odločim za vas?

01

Zavarovalna polica

Prva in osnovna je fotokopija zavarovalne police nezgodnega zavarovanja

02

Zdravstvena dokumentacija

vso zdravstveno dokumentacijo ( poškodbeni list, pregledi specialistov, fizioterapije, bolniški listi in odločbe ZZZS, kopija zdravstvenega kartona za čas zdravljenja

03

Poročilo o nezgodi

V kolikor je bila poškodba na delu ali na javnem mestu je potrebno predložiti poškodbeni list ali list o prijavi na delu ER8

04

Evropsko poročilo

v kolikor je šlo za prometno nesrečo, nam predložite evropsko poročilo. Če imate policijski zapisnik potem ga priložite.

05

Fotografije

Zelo dobrodošle so fotografije modric, ureznin, odrgnin

06

Priče

izjave prič

denar sos nezgode

Najbolj pogosta območja na katerih sprejemamo storitve.

Odškodnine sprejemamo iz cele slovenije.