Odškodnina za telesne poškodbe.

Skupaj se poučimo kaj je odškodnina ali denarna poravnava in kdaj nam pripada. Uredimo vam odškodnino za materialno in nematerialno škodo.

krog
60% Ljudi
ne uveljavi odškodnine
Izkoristi brezplačni posvet
AO PLUS zavarovanje

Kaj je denarna odškodnina?

Vprašanje oškodovanca je višina odškodnine. Oškodovancu je vrsta nadomestila za telesno škodo oškodovanca in odgovornosti. Ali smo utrpeli posledico prometne nesreče, delovne nesreče, nesreče na javnem mestu in telesno poškodbo zaradi fizičnega nasilja. Z denarnimi sredstvi si pomagamo , da je naše življenje po nezgodi približno enako kot pred nezgodo. Naše življenjske navade se naj ne bi spremenile ali poslabšale. Odškodninske vloge so pri odškodnini določene. Določen je procent odstopanja.

Denarna poravnava nas je nadomestilo za duševne bolečine.

Kako do denarne odškodnine?

Denarno poravnavo si uredimo s strokovnjakom na področju odškodnin, tako imenovani pravniki, odvetniki ali pravne službe, ki imajo strokovno zaposlene osebe.

Odvetniška pisarna ali pravna pisarna vam pridobi denarno odškodnino z izvensodno poravnavo ali z odškodninsko tožbo. Odvetniška pisarna je strokovno podprta za pridobitev odškodnine in zastopanje pred sodiščem.

odškodninsko izplačilo

Do kdaj lahko uveljavljate odškodnino?

Denarno za nepremoženjsko škodo v prometni nesreči ima oškodovanec zahtevati v treh letih od trenutka, ko je prišlo do škode. V praksi to pomeni, da začetek zastaralnega roka za telesno škodo in nematerialno škodo prične teči po končanem zdravljenju. Škoda ali odškodninska terjatev pa zastara po petih letih od nastanka nesreče.

telesna poškodba

Kaj je izvensodna poravnava?

Izvensodna poravnava je dogovor o višini odškodnine za škode brez sodišča, med upravičencem do odškodnine in povzročiteljem ali odgovorno osebo za nezgodo. Stranka, ki je utrpela nezgodo in ima telesno poškodbo, nam po zaključenem zdravljenju pošlje ali dostavi celotno zdravstveno dokumentacijo.

Mi jo strokovno pregledamo in natančno pripravimo odškodninski zahtevek in ga pošljemo odgovorni osebi za škodo. Škoda se uveljavi za materialno in nematerialno škodo. Škode se med seboj ne izključujejo. Oškodovanec ima po zakonu pravico do denarne odškodnine. Roki veljajo tudi v primeru smrti.

Kaj je odškodninska tožba?

Odškodninsko tožbo sprožimo, kadar denarna škoda za telesne poškodbe ni urejena z dogovorom in imamo dovolj argumentov ter dokaznega gradiva za postopek na sodišču, da je odškodnina upravičena po prometni nesreči za duševne bolečine . Zadovoljni moramo biti z plačilom za nepremoženjsko škodo. Za sodni postopek se odločimo, ko smatramo, da je ponudba finančno prenizka in bolečine in posledice, ki ostanejo po zaključenem zdravljenju so prehude. Zavarovanje povzročitelja krije nastale stroške. Zavarovanje krije stroške tudi v primeru smrti.

Sodni postopek traja nekje od 2 do tri leta. Ne smemo pozabiti, da imajo zavarovalnice ponekod sklenjeno odbitno franšizo in jo je  potrebno upoštevati. To pomeni, da ima zavarovalec udeležbo pri izplačilu odškodnine.

Do odškodnine v prometni nesreči!

Do odškodninske poravnave ste upravičeni, če ste poškodovani kot sopotnik v avtomobilu. Tudi če je povzročitelj prometne nesreče voznik v katerem ste bili ali drugo vozilo. Poravnava se uveljavi iz zavarovanja AO, ki ga ima vsako vozilo, ki je registrirano.

Kot voznik ali povzročitelj prometne nesreče!

Kot povzročitelj prometne nesreče ste upravičeni do odškodnine v primeru telesnih poškodb:

  • Za udarnine
  • Za ureznine
  • Za zlom
  • Za izvin gležnja
  • Za izvin roke
  • Za opekline
  • Za iznakaženost

Zavarovalnica vam ne prizna nateg vratnih mišic in strahu. Denarna poravnava se črpa iz zavarovanja AO+ kar pomeni zavarovanje voznika in v kolikor pride do nesreče po njegovi krivdi, lahko uveljavi poravnavo za telesno nezgodo.

odškodnina v prometni nesreči

V primeru, da je voznik in je povzročitelj  drugo vozilo.

Odškodnina za telesno nezgodo se lahko uveljavi tudi, ko je za nesrečo krivo drugo vozilo in smo pri tem utrpeli fizične telesne posledice.

Nesrečo je povzročilo neznano vozilo. (Povzročitelj nesreče pobegnil ali pa vozilo ni registrirano).

Tudi v primerih, ko povzročitelj nesreče pobegne iz kraja nesreče ali pa nima vozila registriranega, vas pripada odškodnina. Poravnava se uveljavi na Slovensko zavarovalno združenje. To je nekakšen sklad, ki pokriva takšne primere.

Tudi ko jo povzroči tujec.

Prometno nesrečo je naredila oseba iz tujine in upravičeni ste do odškodnine za telesne poškodbe. Priporočamo, da se pokliče prometna policija ali klicni center 112. Tako se brez zapletov uredi poravnava z našo zavarovalnico, ki se poravna z zavarovalnico v tujini, ki je odgovorna za povzročiteljevo nezgodo.

Tudi kot pešec, motorist ali kolesar.

V teh primerih se črpa poravnava iz naslova povzročitelja in to je voznik avtomobila, avtobusa, kamiona, lahko tudi traktorja. Odškodnina za telesne bolečine se lahko uveljavi takoj po zaključenem zdravljenju, v kolikor imamo zdravstveno dokumentacijo telesnih poškodb. Pešci, motoristi in kolesarji so še posebej izpostavljeni nesrečam, zato jim odškodnina vedno pripada. Za udarnine, odrgnine, ureznine in vse druge vidne posledice in škodo so povzročitelji za njih odškodninsko odgovorni.

Odškodnina iz naslova nasilja.

Vprašanje se postavlja v primeru nasilja! Kakšna je naša pravica!

Tudi v primeru nasilja vam pripada odškodnina, vendar se mora postopek zaključiti na sodišču.

Odškodnina za smrt ali invalidnost.

Smrt ali invalidnost je lahko posledica prometne nesreče, delovne nesreče, nesreče na javnemu mestu in pri nasilju. Prav tako se odškodnina uveljavlja pri zavarovalnici, razen v primeru, ko gre za alkohol. V takšnem primeru se odškodnina uveljavlja pri  povzročitelju.

Materialna in Nematerialna škoda

Smrt ali invalidnost je lahko posledica prometne nesreče, delovne nesreče, nesreče na javnemu mestu in pri nasilju. Prav tako se odškodnina uveljavlja pri zavarovalnici, razen v primeru, ko gre za alkohol. V takšnem primeru se odškodnina uveljavlja pri  povzročitelju.

Materialna škoda

O materialni škodi govorimo, ko govorimo o premoženjski škodi. Sem uvrščamo poškodovana vozila, mobilni telefon, čelade in druge predmete. Pod materialno škodo uvrščamo tudi izgubljen dohodek, manjša plača in izguba delovnega mesta. Lahko uveljavimo tudi druge stroške kot so prevoz na delo, zdravila ipd.

odškodnina za materialno škodo

Nematerialna škoda

O nematerialni škodi pa govorimo, ko govorimo telesnih poškodbah in telesnih bolečinah. Sem spadajo (udarnine, ureznine, zlomi.) Poznamo pa tudi duševne bolečine zaradi zmanjšanja telesnih aktivnosti in imajo trajne posledice. Sem spada skaženost, omejena gibljivost.

odškodnina za nematerialno škodo

Od česa je odvisna višina odškodnine?

Višina odškodnine je odvisna od poteka in trajanja zdravljenja. Na višino vplivajo poškodbe, ki jih je oseba utrpela. Odvisno je ali govorimo o težkih, srednjih ali lažjih poškodbah. Za dobro poravnavo je pomembno, da je zdravljenje zaključeno in, da  poznamo kakšne trajne posledice so nam ostale. Na višino vpliva tudi naš poklic in invalidnost.

Ali bomo lahko še naprej opravljali svoj poklic ali so nas morali prezaposliti ali celo invalidsko upokojiti.
Višino odškodnine v številkah si lahko pogledate pod nezgodo, ki se vam je pripetila.

Odškodnina in njena višina je predvsem odvisna od zahtevnosti pri zdravljenju in za kako trajne poškodbe gre. Zdravljenja so lahko več let trajajoča.

Kaj potrebujemo za odškodninski zahtevek?

Zavedamo se, da je višina odškodnine odvisna predvsem od zdravstvene dokumentacije. Potrebno je upoštevati vse roke. Vsak primer je po sebi drugačen zato je odškodninski zahtevek individualen.. Vso dokumentacijo preučimo in skrbno pripravimo. Upoštevamo vse dejavnike, ki lahko vplivajo na višino odškodnine, kot tudi čas (kdaj zahtevek škode vložimo).

Pri pripravi odškodninskega zahtevka je pomembno znanje, zato predlagamo, da se obrnete na nas, ki vaz bomo zastopali profesionalno in strokovno. Za pripravo dobre odškodnine je potrebno vedeti za kaj se lahko zahteva odškodnina in kako visoko poravnavo zahtevati. Tukaj smo zato, da z nami prejmete pravično denarno nadomestilo.

Kaj štejemo pod dokazno gradivo?

Za pripravo zahtevka poleg zdravstvene dokumentacije potrebujemo pomoč strokovnjaka, kot tudi čimbolj obširno dokazno gradivo. Sem spadajo slike iz kraja nesreče in pa tudi pričevanje prič, ki so bili na kraju nesreče. To je predvsem pomembno pri delovni nesreči ali na javnem mestu, da lahko zagotovimo upravičenost do odškodnine in, da do škodnega dogodka ni prišlo iz malomarnosti.

Katere škode in odškodnina je najbolj izplačljiva?

Najpogostejša izplačila odškodnine so iz naslova prometne nesreče. Na slovenskih tleh je povprečno med 80 in 130 dnevno prometnih nesreč.

Več pozornosti in osveščenosti pa je potrebno v primeru delovne nesreče ali nezgode na javnem mestu. V primeru nezgode je potrebno poročilo o nezgodi in ugotoviti odgovornost.

Odgovornosti in odškodnina za škode?

Da zamudimo z vlogo ali odškodninskega primera za škode se nam pogosto zgodi, ker smo mnenja, da bo nam odgovorna oseba sama ponudila poravnavo in pokazala odgovornost. Tri in pet let določa obligacijski zakon, da lahko vložimo odškodninsko vlogo in terjatev za odškodnino. Odškodnina nam lahko zastara, ker zakon določa, da se terjatev upošteva odkar je prišlo do poškodbe. Govorimo za primere, ki niso v kazenskem postopku.

Brezplačen posvet z pravnikom v primeru nezgode