Evropsko poročilo o prometni nesreči obrazec, kako ga izpolnimo?

Izpolnite pravilno evropsko poročilo v primeru prometne nesreče. Vodimo vas po korakih, kako se pravilno izpolni evropsko poročilo, da bi bilo veljavno.

Photo

Kaj je evropsko poročilo?

Evropsko poročilo v prometni nesreči je obrazec, ki se izpolni, ko se pripeti prometna nesreča in nastane samo manjša premoženjska škoda, v kateri ni udeležencem z telesnimi poškodbami. V kolikor so udeleženci sporazumni o krivdi povzročitelja, da se izognejo klicanju policije na sam kraj nesreče potem obrazec služi predvsem temu, da se pokrije materialna škoda od osebe kateri je priznal odgovornost za prometno nesrečo.

Čemu služi obrazec - evropsko poročilo o prometni nesreči?

Poročilo o prometni nesreči služi predvsem ugotovitvi dejstva za nastalo prometno nesrečo. Opis prometne nezgode je nujno potreben, da se določi soglasje o krivdi in s tem se lahko povrne materialna škoda udeležencu v prometni nesreči. Nezgodo je priporočljivo podrobno opisati, fotografirati kraj nezgode iz različnih zornih kotov in fotografije priložiti k evropskemu poročilu, da argumentiramo dejstva o prometni nesreči.

Kje velja evropsko poročilo?

Zavarovalnica po vsej Evropi izročajo svojim zavarovalcem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti obrazec evropsko poročilo o prometni nesreči. V kolikor pride do nesreče udeležence iz različnih držav in različnih pogovornih jezikov imamo poenostavljen obrazec za poročilo o nesreči po vsej Evropi enak. Poročilo čimprej dostavite zavarovalnici pri kateri je zavarovano vozilo povzročitelja za povračilo materialne škode. Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih v prometni nesreči, še posebej če na kraj prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled kraja nezgode in pozneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.  

Kdaj pokličemo policijo namesto izpolnitve evropskega poročila?

Policijo je primerno poklicati takoj, ko nastane večja materialna škoda in kadar gre za sum telesnih poškodb. Priporočamo tudi, da naredi zapisnik, če stranke niso prepričane o povzročitelju in imajo slabo poznavanje prometni predpisov. Ko greza težje oblike nesreče, kot na primer nezmožnost sporazumevanja z udeležencem v prometni nesreči ali, ko udeleženec pobegne z kraja prometne nesreče ali, če vozilo ni registrirano pa je policija nujno potrebna in obvezna.

Kje dobimo poročilo v primeru prometne nesreče?

Evropsko poročilo prejmemo ob  sklepanju zavarovanja za avtomobil ali motorno vozilo. Mesta kjer pridobite evropsko poročilo so:

  • Vse zavarovalnice
  • Točke tehničnih pregledov
  • AMZS
V primeru, da ste utrpeli telesne poškodbe in ste obiskali zdravnika oziroma urgentno službo vam uredimo pravično odškodnino.

Kaj moramo vedeti, ko izpolnjujemo evropsko poročilo za nesrečo?

Namen evropskega poročila je, da se izpolnjuje za materialno škodo, ki nastane v prometni nesreči in ni potrebno klicati prometne policije. Evropsko poročilo izpolnjujejo v kolikor se vsi udeleženci prometne nesreče strinjamo, da je znan povzročitelj prometne nesreče. V kolikor sta dva udeleženca prometne nesreče se evropsko poročilo uporablja, koten komplet in sicer (original in kopija). V primeru treh udeležencev se izpolnita dve evropski poročili in sicer tako, da povzročitelj nesreče izpolni vsak izvod posebej z vsakih oškodovancem posebej. V kolikor je bilo oškodovancev več in se vsi med seboj strinjajo z povzročiteljem se evropska poročila izpolnjujejo enako kot pri treh udeležencih. V kolikor izpolnjujemo poročilo sami vedno zadržimo original. Skica prometne nesreče naj bo nazorna podrobna, označena z puščicami, ki nakazujejo smer vožnje in nastanka škode.

Obrazec evropskega poročila se mora oddati zavarovalnici najkasneje v treh dneh od nastanka prometne nesreče ali pravnemu strokovnjaku, ki kot posrednik zastopa povzročitelja in pomaga pri izterjavi škode in uveljavljanju nastale odškodnine pri nesreči. Ko se izpolnjuje tuje evropsko poročilo je potrebno vedeti, da sta obrazca enaka in gre za enake zapise, ki so oštevilčeni in odobreni iz strani evropskega biroja, tako, da lahko vsebino prevajate od številke do številke po svojemu obrazcu.

Photo

V primeru nesoglasja in nestrinjanja je priporočljivo, da na kraj nezgode fotografiramo in tudi pokličemo prometno policijo. Pri fotografiranju moramo biti pozorni, da se vidi realno stanje celotnega avtomobila, ne samo povzročene škode (zaradi morebitnih zlorab in zavračanj iz strani zavarovalnice). Pravilno izpolnjeno evropsko poročilo iz vseh strani udeležencev, podpisano od vseh udeležencev zadostuje za povračilo nastale materialne škode iz strani povzročiteljeve zavarovalnice. Je dokument pri izmenjavi podatkov vseh udeležencev prometne nesreče in ne priznava in ne potrjuje krivde prometne nesreče. Evropsko poročilo je listina za zavarovalnice, ki so odgovorne za ocenjevanje nastale škode in v končni fazi do izplačila odškodnin, ki po zakonu pripadajo vsem udeleženim in oškodovanim v prometni nesreči.

Navodila!
"kako pravilno izpolnimo
obrazec"

01

Korak 1: Datum in Kraj

Obvezno izpolnite datum in čas nesreče.

Evropsko poročilo korak 1

02

Korak 2: Kraj nesreče

Natančno napišite kraj nezgode (ulica) in državo nesreče.

Evropsko poročilo korak 2

03

Korak 3: Ponesrečenci

V kolikor gre za udarnine ali vidne poškodbe označite odgovor DA.
Obiščite zdravnika in po zaključenem zdravljenju vam uredimo pravično odškodnino za telesne poškodbe. Povzročitelji so tudi upravičeni do odškodnine.

Evropsko poročilo korak 3

04

Korak 4: Škoda na stvareh

Označite s križiščem ali je bilo poškodovano še kakšno drugo vozilo ali stvari.

Evropsko poročilo korak 4

05

Korak 5: Priče

Vpišite vse udeležence v prometni nesreči ali druge priče.

Evropsko poročilo korak 5

06 A

Korak 6: Zavarovalec/ zavarovanec vozilo A

Vpišite podatke nosilca zavarovalne police vozila A, ki je je bilo udeleženo v nesreči.

Evropsko poročilo korak 6 vozilo A

06 B

Korak 6: Zavarovalec/ zavarovanec vozilo B

Vpišite podatke nosilca zavarovalne police vozila B, ki je je bilo udeleženo v nesreči.

Evropsko poročilo korak 6 vozilo B

07 A

Korak 7: Vozilo A

Vpišite podatke iz zavarovalne police avtomobila A udeleženega v nesreči.

Evropsko poročilo korak 7 vozilo A

07 B

Korak 7: Vozilo B

Vpišite podatke iz zavarovalne police avtomobila B udeleženega v nesreči.

Evropsko-poročilo-korak-7-vozilo-B

08 A

Korak 8: Zavarovalnica A

Izpolnite vse podatke zavarovalnice, ki krije zavarovanje avtomobila A. Podatki so na zavarovalni polici.

Evropsko poročilo korak 8 vozilo A

08 B

Korak 8: Zavarovalnica B

Izpolnite vse podatke zavarovalnice, ki krije zavarovanje avtomobila B. Podatki so na zavarovalni polici.

Evropsko poročilo korak 8 vozilo B

09 A

Korak 9: Voznik A

Izpolnite podatke voznika vozila A, ki je bil takrat udeležen v nesreči.

Evropsko-poročilo-korak-9-voznik-A

09 B

Korak 9: Voznik B

Izpolnite podatke voznika vozila B, ki je bil takrat udeležen v nesreči.

Evropsko-poročilo-korak-9-voznik-A

10 A

Korak 10: Označite trčenje A

Označite za kakšno vozilo gre. Označite z puščico kje je bilo vozilo A poškodovano (spredaj, zadaj) ali na (levi, desni) strani vozila.

Evropsko-poročilo-korak-10-vozilo-A

10 B

Korak 10: Označite trčenje B

Označite za kakšno vozilo gre. Označite z puščico kje je bilo vozilo B poškodovano (spredaj, zadaj) ali na (levi, desni) strani vozila.

Evropsko-poročilo-korak-10-vozilo-B

11 A

Korak 11: Vidne poškodbe A

Napišite vse vidne poškodbe avtomobila A.

Evropsko poročilo korak 11 vozilo A

11 B

Korak 11: Vidne poškodbe B

Napišite vse vidne poškodbe avtomobila B.

Evropsko poročilo korak 11 vozilo B

12

Korak 12: Okoliščine nesreče
(A in B)

Lahko označite več polj, ki bodo jasno razložili spodnjo skico.

Evropsko poročilo korak 12

13

Korak 13: Skica prometne nesreče,
vozila (A in B)

Jasno narišite kako je prišlo do nesreče. Vozila označite z A in B in določite glavno cesto, ali križišče z prednostjo.

Evropsko poročilo korak 13

14 A

Korak 14: Moje pripombe A

V pripombe napišite ali priznate odgovornost za nesrečo. Če ne priznate odgovornosti za nesrečo lahko napišete, da niste krivi.

Evropsko poročilo korak 14 vozilo A

14 B

Korak 14: Moje pripombe B

V pripombe napišite ali priznate odgovornost za nesrečo. Če ne priznate odgovornosti za nesrečo lahko napišete, da niste krivi.

Evropsko poročilo korak 14 vozilo B

15

Korak 15: Podpis voznikov
(A in B)

Oba udeleženca morata podpisati evropsko poročilo.

Evropsko poročilo korak 15
Kakšno mnenje imajo stranke o SOS Nezgodah?
Uspešnost
Prometna nesreča

SOS Nezgode so mi pomagali pri odškodnini za prometno nesrečo in svoje delo so opravili zelo strokovno in hitro.

Marko M.
Delovna nesreča

Imela sem poškodbo desne roke zaradi poškodbe na delu. Pomagali so mi urediti visoko odškodnino za telesne poškodbe in svoje delo opravili izvrstno.

Maja S.
Prometna nesreča

Udeležen sem bil v hudi prometni nesreči. Okreval sem 5 mesec. Po kočani bolniški so mi uredili zelo visoko odškodnino. Izjemno sem bil zadovoljen z njihovimi pravnimi storitvami.

Rok M
Poškodba na javni površini

Priporočam SOS Nezgode, saj so mi uredili visoko odškodnino za poškodbe, katere sem utrpela zaradi padca na javni površini. Skozi celoten postopek so me vodili in mi dajali nasvete. Odlično opravljeno delo z strani SOS Nezgod.

Dragana K.

Strokovnjaki za odškodnine!

Brezplačni posvet