Obrazec ER-8 je podlaga za odškodnino

Če ste utrpeli poškodbo na delovnem mestu, vam pomagamo z nasveti in vam uredimo pravično odškodnino.

Izkoristi brezplačni posvetER8 - Obrazec za poškodbo pri delu
obrazec er8

Obrazec vam ob poškodbi pri delu omogoči odškodnino

Ali ste vedeli, da vam zavarovalnica izplača odškodnino za telesne poškodbe pri poškodbi pri delu in ne delodajalec! Delodajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti!

Delodajalci in samostojni podjetniki morajo prijaviti nesrečo pri delu , ki se je zgodila zaposlenemu na delovnemu mestu ali na poti na delo in iz dela in na službeni poti in prevoz organizira delodajalec.

Nezgode poškodbe pri delu potrebno prijaviti, če je delavec z dela odsoten najmanj en dan. Nezgode pri delu in poškodbe pomeni, da ima delavec pravico do 100% nadomestila za bolniško. Poškodba pri delu pregleda in oskrbi zdravnik. Zdravnika se mora obiskati, da mu le ta odpre bolniški stalež. Poškodujemo se tudi na službeni poti.

Kako je delodajalec dolžan postopati?

Na podlagi zakona s področja zdravstvenega varstva se za prijavo poškodbe pri delu uporablja obrazec o prijavi nezgode-poškodbe pri delu. Obrazec, ki je dosegljiv na naši spletni strani pod rubriko (Poškodba pri delu). Obrazec izpolni delodajalec.

Obrazec izpolni delodajalec v štirih izvodih, ki jih poškodovanec izroči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku.

delovna nesreča

Delodajalec mora izpolniti prijavo. Obrazec se izpolni v štirih izvodih, ki jih poškodovanec izroči osebnemu zdravniku.

Štirje potrjeni izvodi obrazca so namenjeni:

Za nezgode pri delu mora delodajalec:

 • En izvod se vrne delodajalcu
 • En izvod se hrani pri osebnemu zdravniku
 • Dva izvoda zdravnik posreduje zavodu za zdravstveno zavarovanje preko enot NIJZ za vodenje zdravstvene statistike.

Delavec in varnost

Ko je prijava nezgode poškodbe mora delavec v času delovnega mesta upoštevati varstvo pri delu in spoštovati navodila in pravilnik uporabe delovne zaščitne opreme. V primeru, ko gre za nezgodo pri delu, zaradi poškodbe stroja, elementarne nesreče ali zaradi malomarnosti tretje osebe in drugih vzrokov, svetujemo, da se zavaruje kraj nesreče ali nezgode.

poškodba na delu
 • Za nezgodo na delovnem mestu se obvesti delovodja ali odgovorno osebo
 • Za nezgodo na delovnem mestu se poslika kraj nesreče
 • Pridobi izjave prič
 • Obišče zdravnika

Prijava poškodbe

Navodila za izpolnjevanje obrazca je potrebno poznati podatke o poškodovani osebi in o delodajalcu, ter natančne okoliščine vzroka nastanka nezgode.

Obrazec se izpolni v štirih izvodih, katere je potrebno opremiti s podpisom in žigom. Obrazec mora biti napisan čitljivo z tiskanim črkami. Po izpolnjevanju pa obrazec preverimo, da so vsi podatki pravilni.

Vzrok za nastanek poškodbe napišemo zalo natančno in opišemo kako in zakaj je prišlo do nezgode in poškodbe osebe. Prijava mora biti jasna. Delavca in kraj nezgode zavarujemo.

Izbrani zdravnik obrazec dopolni in izpolni. Prijava o nesreči mora biti izpolnjena v kratkem času nezgode, saj delavca ščiti pred zlorabo in na podlagi poročila o nesreči in delavnega mesta, mu pripadajo pravice po zakonodaji.

Napotki in ukrepi

V določenih primerih je delodajalec dolžan obvestiti inšpektorat za delo, v kolikor je prišlo do resne poškodbe.

To je potrebno narediti v primerih:

 • Kadar gre za nesrečo, ko je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni.
 • Kadar gre za nesrečo s smrtnim izidom
 • Ko gre za nevaren pojav
 • Kadar gre za ugotovljeno poklicno bolezen
 • Kadar gre za ugotovljeno poklicno bolezen

Delodajalec inšpektorat za delo obvesti tako, da mu pošlje izpolnjeno poročilo.

Kdaj obvestimo Inšpektorat za delo?

Po zakonu je inšpektorat za delo potrebno obvestiti , ko delavca po poškodbi ni na delovno mesto vsaj tri delovne dni. Obrazcu dodamo še obrazložitev in obrazcu priložimo fotografije.

Naloge inšpekcijskega nadzora je izvajanje in spoštovanje predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja zaposlenih doma in v tujini. Varovanje in zdravja zaposlenih je naloga inšpektorjevega dela.

Naloge inšpekcije je nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje in poklicno potrjevanje zakonitosti. Inšpekcija v primeru kršitve in nezgod izvaja in vrši kontrolo delodajalca. Inšpekciji moramo poročati.

inšpekcija za delo

Poškodba delavca in obveznosti delodajalca

Ali ste vedeli, da vam pripada odškodnina, za nesrečo pri delu?

Poškodba je lahko lažja ali huda. Poškodba in pa potek zdravljenja vpliva na višino odškodnine.

Obveznost podjetja je, da ima delavec zagotovljene vse varnostne pogoje za delo. Za službena dela mora delavec imeti varstvo pri delu.

V primeru, da se zgodi nesreča nesrečnega naključja ali višje sile, pa je potrebno zavarovati kraj delovišča in ponesrečenca. Pomagati s prvo pomočjo, kar je v naši moči in sanirati poškodbo, ki je posledica nezgode. Izpisati poročilo er 8 za nezgodo na delu. Ponesrečenca napotiti, da ga pregleda zdravnik. Delavca lahko spremlja tudi sodelavec. Delavca je potrebno strokovno podučiti in mu, ko gre za poškodbi pomagati. Prijavo na inšpektorat je potrebno narediti, ko je resna poškodba. Poškodba pa je lahko tudi očem skrita. Poškodovanca pri resni poškodbi odpelje urgentna služba. Ko je poškodba za zdravje resna, vedno pokličemo reševalno vozilo.

potreben obrazec ER8 za delovno nesrečo

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Potrebno je izpolniti tako podatke odgovorne osebne in podatke poškodovanega in izpolniti pod opis nesreče, kako je prišlo do nezgode in odgovornost za nesrečo.

Delavec nezmožen za delo po poškodbi

Zdravje je na prvemu mestu. Delavec mora biti zavarovan za nepredvidene nesreče. Lahko se pripeti nesreča več delavcev hkrati in moramo paziti na varnost za take primere. Varnost je tudi zaščita več delavcev . Delavec je zavarovan in, ko je nezmožen za delo zato potrebuje zdravniško pomoč. Zdravniška pomoč je bolniška. Zdravniška pomoč je tudi v kolikor gre za lažje poškodbe poškodovanca je bolniški stalež krajši od enega meseca.

Kdaj smo upravičeni do odškodnine pri delovni nezgodi?

Odškodnina pri delovni nesreči je plačilo za nastalo telesno poškodbo in njeno zdravljenje. Pri temu mora biti izkazana odgovornost službe , ki je delavcu nastala pri delu ali v zvezi z delom. Podana mora biti krivdna odgovornost ali objektivna odgovornost delodajalca.

Odškodnina za poškodbo pri delu je krivdna odgovornost delodajalca, ko le ta ne izpolnjuje vseh pogojev do delavca (varstvo pri delu).

Subjektivna delovna poškodba je, če delavec dela z nevarnimi stvarmi ali substancami. Odškodnino za poškodbo pri delu ima oškodovanec pravico uveljaviti. Odškodninski zahtevek nam pripravi odvetnik.

Nezgode poškodbe pri delu in odškodnine

 • Obisk pri zdravniku ali urgentne službe in vsaj ena diagnoza: višina odškodnine od 300-2500
 • Lažje diagnoze kot so zvin, udarnina, ureznina, natrgana mišica, počena kost ali rebro, napočena kost Odškodnina znaša med 1.000 in 8.000
 • Bolj zahtevni zlom ali kombinacija več poškodb, povezano z operacijo: višina odškodnine med 10.000 in 30.000
 • Težje oblike zlomov in več operacij potrebnih, zelo dolgotrajno zdravljenje  in vidne trajne posledice: višina odškodnine med 20.000 in 75.000  
 • Trajna invalidnost, starost, iznakaženost pa se vrednoti lahko tudi z rento.

Zavarovanje

Večina delodajalcev ima pri zavarovalnicah sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti in zato podjetje ne plača odškodnine iz svojih sredstev za poškodbe na delovnem mestu (odškodnina za poškodbo pri delu), tako zvano delovno nadomestilo oziroma odškodnino izplača zavarovalnica, pri kateri je odgovornost zavarovana.

V primeru, da je odgovornost za poškodbe na strani službe in nima kritja odgovornosti za poškodbe na delovnem mestu, se mora delovna odškodnina za telesne poškodbe plačati iz naslova delodajalčevih lastnih sredstev.

Brezplačen posvet z pravnikom v primeru delovne nezgode