Višina odškodnine

Najbolj pomembna stvar, da dosežemo visoko odškodnino je čas zdravljenja za telesne poškodbe. Višina odškodnine se nanaša na samo poškodbo, kako hude udarnine smo prejeli, če je potrebna operacija, ali smo utrpeli kakšen zlom, če je prišlo v nesreči do več zlomov itd.

Kakšne denarne zneske lahko pričakujemo?

Zelo je pomembno, da se obrnete na nas in nas kontaktirate, ker v času nezgode potrebujemo nasvet kako postopamo med samo zdravljenjem ali rehabilitacijo.

Višina denarne odškodnine je odvisna od ravnanja po nesreči, zato vam svetujemo da nas kontaktirane na info@sosnezgode.si.

 • Za obisk zdravnika je od 300 – 2500€
 • Lažje diagnoze ( izvid, udarnine, počena kost) 1000 – 8000€
 • Zlom gležnja, zapestja 4000 – 15000€
 • Zahtevni zlomi ali več zlomov je višina od 10.000 – 30.000€
 • Vidne trajne posledice težkih zlomov od 20.000 – 75.000€
 • Trajna invalidnost, iznakaženost ( paraplegik, tetraplegik ponesreči ) do 500.000€ ali več
višina odškodnine

Telesne poškodbe

Poznamo lahke telesne poškodbe, srednje telesne poškodbe in težke telesne poškodbe.

Med lahke telesne poškodbe spadajo:

 • udarnine
 • ureznine
 • praske
 • modrice
 • podplutbe
 • Trajna invalidnost, iznakaženost ( paraplegik, tetraplegik ponesreči ) do 500.000€ ali več

Med srednje telesne poškodbe spadajo:

 • izvin ali nateg vratne hrbtenice
 • izvin gležnja
 • natrgana mišica
 • nekomplicirani zlomi itd.

Med težke poškodbe spadajo:

 • zlom medenice
 • večkratni zlomi
 • zlom lobanje ali lobanjskega dna itd.

Med težke poškodbe spadajo tudi smrtna žrtev, ki je posledica prometne nesreče ali druge oblike nesreče.

Odškodnine v prometni nesreči

Odškodnine v prometni nesreči se med seboj razlikujejo zaradi lažjih, srednjih ali hudih poškodb in temu primerno so višine odškodnine obravnavane individualno. Odškodninski zahtevek pripravimo na podlagi zdravstvene dokumentacije, ki obsega čas zdravljenja in trajne posledice. Določene poškodbe imajo več letne posledice ali doživljenjske zato višino odškodnine lahko ovrednotimo z rento. V odškodninskem zahtevku se zahteva odškodnina s hudimi duševnimi bolečinami, ki so lahko zelo hude, odškodnine za materialno in nematerialno škodo in celostno je odškodnina samo denar, ki naj bi osebi povrnil stanje preden se je zgodila prometna nesreča ali druga oblika nesreče.

Vedno pri odškodnini zaprosimo tudi osebnega zdravnika ali stranko, da nam dostavi zdravniški karton za čas zdravljenja.

V odškodninskem zahtevku zastavimo visoko odškodnino za poškodbe kjer so pogosto prisotne invalidnosti. Trajna invalidnost vpliva na visoko poravnavo, s hudimi bolečinami in kako trajna je škoda. Zavarovalnico zanima celoten postopek zdravljenja in končno oceno zavarovalnice ovrednotijo v denarju, ki pa ni maksimalna ampak je osnova katero ponudijo.

V primerih, ko bolečine in sama škoda so minimalne, odgovornost je od povzročitelja vpliva, da zavarovalnica odškodnino zavrne.

višine odškodnin prometne nesreče sos nezgode

Zdravljenje telesnih poškodb in njihove odškodnine

Telesne poškodbe v prometni nesreči ali drugih nesrečah kot višina odškodnine je odvisna od samega zdravljenja. Rehabilitacija za lažje telesne poškodbe traja od mesec do dva ali tri in nima dolgotrajnih telesnih poškodb medtem, ko poškodbe, ki imajo hudo iznakaženost in dolgotrajna rehabilitacija cca. leto, dve, tri pa lahko ima tudi hude duševne bolečine.

Zelo hude duševne bolečine kot tudi same poškodbe zahtevajo veliko nege, pogovora kot tudi zdravljenje v rehabilitacijskih centrih. Za lažjo predstavo pripada odškodnina za težke telesne poškodbe in za lažje telesne poškodbe, ki pa lahko obsegajo različno dolgotrajno zdravljenje.

Višino odškodnine oz. odškodninski zahtevek zastavimo na podlagi zdravljenja telesnih poškodb. Zneski odškodnin so vezani na trajne posledice kot tudi zdravljenja po uradno zaključenem medicinskem zdravljenju. Osebe s težkimi poškodbami rehabilitacijo opravljajo tudi kasneje, ko je zdravljenje že zaključeno.

Kaj je pravzaprav odškodnina?

Odškodnina je pravica vsakega, ki je telesno poškodovan in poznamo odgovorno osebo za njegovo škodo. Vsaka odškodnina je lahko izplačana v kolikor poznamo povzročitelja oz. odgovorno osebo. Da lahko vložimo odškodninski zahtevek mora ta oseba obiskati zdravnika in zaključiti z zdravljenjem. Višine odškodnine za poškodbe ovrednotimo po trajanju zdravljenja oškodovanca.

Odškodnina se lahko iztirja z izven sodno poravnavo, v kolikor pa zavarovalnica zahtevanega zneska ne sprejme, lahko znesek izterjamo sodno. Večkrat se odškodninsko tožbo vlaga v primerih, ko so invalidnosti trajne in tudi v smrtnih primerih.

Kdaj dosežemo najvišje zneske odškodnin?

Najvišji zneski odškodnin so pri trajnih poškodbah kot so tetraplegiki, paraplegiki in potrebujejo pomoč druge osebe. Višina odškodnine za hude poškodbe in ne vidnimi duševnimi bolečinami so lahko zelo visoke tudi več kot 100.000 eur.

Najvišje zneske lahko dosegamo za nesreče pri tetraplegikih kot tudi doživljenjske rente. Odškodnine so za trajno invalidne, nepokretne lahko do 500.000 eur. Renta, ki jo za poškodbo prejme naša stranka pa se izplača enkratno kot tudi mesečno in traja tudi do konca življenja.

Kakšni so pogoji za pridobitev odškodnine?

Višina odškodnine kot zneski odškodnin imajo zelo širok razpon. na njihovo višino odškodnine vpliva kako poteka zdravljenje pri telesnih poškodbah in kakšne so posledice. Poškodbo velikokrat spremlja invalidnost. Odškodnina obsega celostno zdravljenje in vse posledice po zdravljenju in zneski odškodnine niso med seboj primerljivi, kot tudi odškodninski zahtevki se med seboj razlikujejo. Škodo in vse hude ali lažje materialne in nematerialne škode uveljavim.

Pravilno je, da odškodnine naslavljamo zavarovalnici povzročitelja. Poškodbe telesne in materialne v primeru nesreče krije zavarovalnica. Zneski odškodnin in višina odškodnine pa mora povrniti škodo za poškodbe naši stranki za katero se odškodnina vlaga.

Pogoji za pridobitev odškodnine niso nepredvideni, v kolikor se z zneski odškodnin in njeno višino ukvarja strokovnjak za odškodnine ali pravnik, odvetnik...

Višina odškodnine zahteva pravno znanje in zneski odškodnin imajo neko sodno prakso, ki pa pogosto ni predvidljiva,

Zato predlagamo, da odškodnine pišemo mi, ki imamo pravno podlago in smo strokovnjaki za odškodnine.

Druga odškodnina, ki to ni!

Kaj pomeni druga odškodnina, ki to ni! Oblike odškodnin, ki so lahko materialne, kot tudi ne materialne poznamo v kolikor nam je znana oseba, institucija, ki je odgovorna ali je prevzela odgovornost in v kolikor je odgovornost zavarovana. Odškodnina pa ni izplačljiva, če nimamo odgovornosti. Poškodba se je lahko naredila osebi ali predmetu, vendar potrebujemo nek zaznamek, da je poškodba za primer hude ali lažje škode.

V kolikor imamo telesne poškodbe ali škode na materialu( avto, mobitel, telefon) mora biti narejen zapisnik in obstajati zdravniški izvid. V času 24 ur moramo v primeru bolečin obiskati osebnega zdravnika. Bolečin ne moremo upoštevati samo besedno in potrebujemo zdravniški izvid ali kopijo kartona.

V primeru, ko nimamo zapisnika od policije, zdravniškega kartona ali izvida, ter ni prišlo do lahke ali težke poškodbe in ne potrebujemo pomoč, ne moremo zahtevati odškodnino ali odškodninsko odgovornost.

Zakaj vse lahko zahtevamo odškodnino?

Odškodnino zahtevamo za materialno in nematerialno škodo. Med nematerialno se šteje avto, kolo, motor, telefon, izpad dohodka.

Med nematerialno škodo se štejejo bolečine, zlomi, psihično stanje..

Potrebna dokumentacija za odškodnino

Za uspešno in pravilno odškodnino potrebujemo celotno dokumentacijo. Dokumentacijo je potrebno takoj zbirati in svetujemo, da pokličete našo pravno službo na 080 30 44, saj gre za visoka pričakovanja, ki pa niso dosegljiva, če zamudimo primerno časovnico.

Potrebna dokumentacija:

Odškodnina za prometno nesrečo - dokumentacija:

 • Podatek katera policijska postaja je obravnavala primer, če imate policijski zapisnik kopijo ali kopijo evropskega poročila in kopijo zavarovalne police.
 • Vse zdravniške izvide od začetka nezgode, pa vse do zaključenega zdravljenja (izvidi, kartonček fizioterapije, pregledi specialista-ov, kopija delovni nalog.
 • Kopijo zdravstvenega kartona.
 • Kopija o bolniškem staležu.
 • Slike nesreče (avtomobila, kolesa, motorja, traktorja).
 • Slike vidne poškodbe (modrice, ureznine, vidne šive, longete, mavec) vse kar je povezano z nezgodo.
 • Tri plačilne liste pred in med poškodbo.
 • Vsa dokazila o izgubi dohodka, računi za zdravila, računi za uničene materialne stvari (mobitel, koli, trenirka…).
 • Predložite vse zavarovalne police, ki so vštete dnevna odškodnina ali bolnišnične dni, tudi kolektivna nezgodna  zavarovalna polica.
 • Zapisnik o negativnem preizkusu alkoholiziranosti.
 • Osebni dokument.
 • Veljavno vozniško dovoljenje.
 • Z nami je potrebno podpisati pooblastilo in pogodbo o zastopanju.

Mi vam brezplačno svetujemo in naše brezplačno svetovanje ne zaračunamo pri našemu delu.

potrebna dokumentacija za visoko odškodnino

Odškodnina v obliki poravnave ali tožbe

Odškodnina v obliki poravnave pripada sebi, ki je poškodovana in je sprejela ponudbo brez sodišča medtem, ko oseba, ki ni zadovoljna z višino odškodnine in je prepričana, da ji pripada večji znesek, se vloži odškodninsko tožbo.

odškodnina poravnava sos nezezgode

Kako visoke odškodnine poznamo za primer smrti?

Za primer smrti je višina odškodnine zahtevana tudi za družinske člane pokojnega. Gre za otroke in partnerja. Višina odškodnine je dosegljiva, če je oseba bila nezgodno zavarovana ali je smrt nastopila zaradi prometne nesreče ali zaradi narave dela in vedno se višina odškodnine določa na podlagi telesne poškodbe. Visoko odškodnino določa vedno kakšne so posledice.

Visoke Odškodnine

Visoka odškodnina oziroma zneski odškodnin so vezani na telesne poškodbe pri prometni nesreči ali delavni nesreči. Višine odškodnine se lahko izplačujejo doživljenjsko v obliki rente. In odškodninski zahtevek za višino odškodnine določi rento, ki se izplača na več obrokov, enkratno ali pa se izplačuje doživljenjsko vsak mesec.

Pri težkih poškodbah je potrebno, da pokličete takoj na 080 3044 in nam pišete na info@sosnezgode.si

Brezplačen posvet z pravnikom