Odškodnina za poškodbo na javni površini.

Upravičeni ste do odškodnine tudi za poškodbo na javnem mestu. Svetovali vam bomo in uredili pravično odškodnino.

Izkoristi brezplačni posvet
Photo

Samo v treh korakih do odškodnine na javnem mestu.

paper icon

1. Dokumentacija

Pridobitev celotne zdravstvene dokumentacije in ostalega dokaznega gradiva.

arrow
roka in svinčnik

2.Priprava vloge za pridobitev odškodnine

Strokovni pregled dokumentacije o poškodbi in obširna priprava vloge za pridobitev odškodnine.

arrow
denar

3. Zaključena odškodnina

Izplačilo pravične in visoke odškodnine.

javna površina
na javni površini

Kdaj nam pripada odškodnina na javni površini

Nezgode, ki se ljudem pripetijo na ulici, trgovskemu centru, cesti, pločniku, restavraciji, javni ustanovi, avtobusnem postajališču in drugih javnih objektih je skupno, da gre za poškodbo na javni površini. Da lahko uveljavljamo  odškodnino za telesne poškodbe, mora biti ugotovljena odgovornost lastnika objekta, odgovornost osebe oziroma ugotovljena mora biti odgovornost upravljalca objekta ali površine.

Kdaj smo upravičeni do odškodnine iz naslova odgovornosti za telesne poškodbe?

Do odškodnine je poškodovana oseba upravičena v primeru, da skrb za javno površino, kjer je do poškodbe ali nezgode prišlo, ni bila ustrezna in je posledično prišlo do padca ali druge telesne nezgode, zaradi malomarnega ravnanja imetnika, oziroma lastnika ali upravnika površine. Odgovornost je v primerih poškodb na javnih mestih skoraj izključno subjektivna oziroma – krivdna, ki izvira iz malomarnega opustitvenega ravnanja odgovorne osebe.

Pogoj za pridobitev odškodnine v primeru poškodbe na javni površini je, da se ugotovi in dokaže odgovornost lastnika ali upravljalca javne površine. Dokazati se mora, da upravljalec ni ustrezno poskrbel ali skrbel za javno površino. NPR.( očiščeni pločniki, mastni madeži, zavarovane luknje na tleh, očiščene strehe ledu, ledenih sveč, spolzka tla brez opozorilne table..) V kolikor se dokaže malomarnost odgovorne osebe ali opustitev dolžnega ravnanja, mora le ta  povrniti nastalo škodo v obliki denarne odškodnine poškodovani osebi za utrpelo poškodbo.

Kako dokažem odgovornost za nastalo nezgodo na javnem mestu?

V kolikor je prišlo do nezgode na pločniku, trgovski center, kopališče, smučišče itd. je nujno, da o dogodku obvestite odgovorno osebo. Svetujemo vam, da obvestite tudi policijo, da se naredi zapisnik. Dobrodošle so slike kraja nezgode, kot tudi izjava kakšne priče, ki jo napiše takoj po nezgodi. Potrebno je obiskati urgentno službo in sanirati ali oskrbeti poškodbe ali poškodbo. V kolikor niste takoj obvestili odgovorne osebe, policiste, boste težko dokazali odgovornost, ker se situacija lahko čez dan že spremeni.

Kako pridobim odškodnino za poškodbo na javni površini?

Odškodnino za telesne poškodbe, ki se je pripetila na javnem mestu ali kraju in prostoru, uveljavljamo po izvensodni poti, v primeru, da imamo vse argumente in dovolj dokaznega gradiva, da odgovorni osebi dokažemo odgovornost, ona pa je ne sprejema potem moramo odškodnino zahtevati po sodni poti. Upravljalcu ali imetniku, lastniku moramo dokazati odgovornost in odškodnino za utrpele posledice uveljaviti od zavarovalnice, kjer je odgovornost zavarovana v času nezgode. Za poškodbe, ki se pripetijo na javni površini je zelo pomembno, da postopke vodi strokovnjak ( pravnik ), ki se ukvarja z odškodninskim pravom, kajti največ zavrnitev je ravno iz naslova odgovornosti na javnem mestu.


Katera je najpogostejša poškodba na javnem mestu?

Najpogostejša poškodba na javnem mestu je tako imenovani PADEC. Padec je posledica zaradi nepravilnega ravnanja odgovorne osebe za javno površino ali na javni površini, prostoru, objektu, kot tudi sem spada zasebna površina. Odgovornost se pripiše tretji osebi, če imamo dovolj dokaznega gradiva oziroma, če imamo neizpodbitne argumente. Lahko se zgodi, da je delno kriva tudi oseba, ki  se je poškodovala in zato je upravičen samo do delne odškodnine.

Pokličite nas na 080 30 44

Kakšna je razlika med poškodbo na javni ali zasebni površini?

V kolikor se je nezgoda pripetila na javni površini, to so površine, ki so namenjene vsem ( igrišča, smučišča, parkirišče, pokopališče, kopališče, pločniki, ceste, parki) skratka vse površine, ki imajo javnega zaposlenega upravljalca. V zasebno površino pa spada tlakovec, ki ni dobro ali pravilno umeščen ali vgrajen in štrli, ter je nevaren za osebe, ki pridejo samovoljno ali pa so povabljeni na zasebno površino. Sem spadajo dvorišča sosedov ali parkirišča zasebnih podjetij. Pogosto prihaja do padcev pri starejših ljudeh, ki so bolj krhkega zdravja in imajo slabšo motoriko telesa in slabše ravnotežje. Do večjih poškodb prihaja v času hladnih dni in zimskih večerih, ki slabše vidni, kot tudi slabše oskrbovani.

Kakšna je praksa odgovornosti in dokazovanja za poškodbo na javnem mestu?

V primerih, ko prihaja do padcev na javnem ali zasebnem mestu, prihaja do veliko izmikanja pri odgovornosti. Največkrat se želi odgovornost prevaliti na oškodovance. Očita se jim nerodnost in nepazljivost. Čeprav je takšna odgovornost zavarovana pa v praksi prihaja do veliko izogibanja. V kolikor ste se poškodovali na javnem mestu želimo, da nas takoj pokličete in poskušamo rešiti vašo pravico do odškodnine, če se rešiti še da.

Kdo mi izplača odškodnino za nezgodo na javni ali zasebni površini?

Zavarovalnica vam odškodnino izplača iz zavarovanja odgovornosti. Pravne osebe imajo sklenjeno zavarovanje odgovornosti.

Fizične osebe imajo zavarovanje odgovornosti zavarovano v okviru zavarovanja premoženja ( zavarovanje hiše, nepremičnine). V primeru, da pride do poškodbe na skupnih površinah, sem spadajo večji stanovanjski objekti, zgradbe, pa se odškodnina izplača iz sklenjenega zavarovanja odgovornosti skupnosti lastnikov stanovanj. Do odškodnine so v tem primeru upravičeni tudi posamični lastniki stanovanja, če so se poškodovali v večstanovanjski zgradbi, kot tudi obiskovalci . Uveljavljanje tovrstnih odškodnin so primerne samo za osebe, ki se ukvarjajo z odškodninami. Zato se obrnite na nas SOS Nezgode d.o.o.

Kaj moram narediti, če se poškodujem na javnem mestu?

Ko ste se poškodovali na javnem mestu je potrebno :

-        Obvestiti odgovorno osebo ali lastnika
-        Obvestiti policijo
-        Dobiti izjave prič
-        Narediti fotografije kraja nezgode in poškodbe
-        Obiskati urgentno službo

Na ta način bomo lahko dokazali odgovornost upravnika ali lastnika javne površine, ki vam je dolžan povrniti denarno odškodnino za nastale telesne poškodbe. Priporočamo, da v primeru takšne poškodbe in za uspešno dokazovanje odgovornosti, je nujna takojšnja oziroma čim hitrejša prijava nesreče.

Ker vemo, da potrebujete takojšnjo pomoč za primer poškodbe na javni površini nam pišite  na info@sosnezgode.si ali pokličite na 080 30 44. Naložite si našo aplikacijo sosnezgode in sledi napotkom iz nje.

Pokličite nas na 080 30 44

Kakšno dokumentacijo potrebujemo za odškodnino iz naslova odgovornosti na javnem mestu?

-        Policijski zapisnik, če ga imate
-        Poročilo o nezgodi
-        Slike kraja nezgode
-        Izjave očividcev, priče
-        Prvi poškodbeni izvid
-        Celotno zdravstveno dokumentacijo
-        Kopijo zdravstvenega kartona
-        Kopijo treh plačilnih listov pred nezgodo in med zdravljenjem v primeru izpada dohodka
-        Dokazila o uničenih stvareh
-        Slike vseh vidnih poškodb in trajnih poškodb po zaključenem zdravljenju.

Da pripravimo odškodninski zahtevek, vas vabimo, da nas pred tem obiščete v naši pisarni. Pokličite nas in se dogovorite za sestanek. V kolikor želite, da zadeve uredimo na daljavo, vam lahko ustrežemo tudi v tej želji, potrebno je  samo izraziti vaša pričakovanja.

Kaj potrebujem od dokumentacije, če se odločim za vas?

01

Zavarovalna polica

Prva in osnovna je fotokopija zavarovalne police nezgodnega zavarovanja

02

Zdravstvena dokumentacija

vso zdravstveno dokumentacijo ( poškodbeni list, pregledi specialistov, fizioterapije, bolniški listi in odločbe ZZZS, kopija zdravstvenega kartona za čas zdravljenja

03

Poročilo o nezgodi

V kolikor je bila poškodba na delu ali na javnem mestu je potrebno predložiti poškodbeni list ali list o prijavi na delu ER8

04

Evropsko poročilo

v kolikor je šlo za prometno nesrečo, nam predložite evropsko poročilo. Če imate policijski zapisnik potem ga priložite.

05

Fotografije

Zelo dobrodošle so fotografije modric, ureznin, odrgnin

06

Priče

izjave prič

denar sos nezgode