Odškodnina za prometno nesrečo.

Uredimo vam odškodnino kot povzročitelju prometne nesreče in kot udeležencu prometne nesreče po tuji krivdi.

Izkoristi brezplačni posvet
Photo

Postopek odškodnine za udeleženca v prometni nesreči

paper icon

1. Dokumentacija

Pridobitev celotne zdravstvene dokumentacije in ostalega dokaznega gradiva.

arrow
roka in svinčnik

2.Priprava vloge za pridobitev odškodnine

Strokovni pregled dokumentacije o poškodbi in obširna priprava vloge za pridobitev odškodnine.

arrow
denar

3. Zaključena odškodnina

Izplačilo pravične in visoke odškodnine.

Odškodnina za prometno nesrečo
Odškodnina za prometno nesrečo

Kdaj nam pripada odškodnina?

Denarna odškodnina v primeru prometne nesreče nam pripada:

-        Denarna odškodnina nam pripada če in, ko smo po tuji krivdi poškodovani v prometni nesreči
-        Denarna odškodnina nam pripada, če smo bili sopotnik in smo poškodovani v prometni nesreči-        Denarna odškodnina nam pripada, ko smo poškodovani v prometni nesreči kot kolesar, pešec ali motorist
-        Denarna odškodnina nam pripada, če smo bili poškodovani v prometni nesreči in smo mi povzročitelji nesreče
-        Denarna odškodnina nam pripada, če je nesrečo povzročilo neznano vozilo ali oseba, ki nima zavarovano vozilo.
-        Denarna odškodnina pa nam pripada tudi, ko je povzročitelj tujec

Ali sem upravičen do odškodnine v prometni nesreči kot sopotnik?

Do odškodnine v prometni nesreči ste upravičeni v kolikor ste utrpeli telesne poškodbe. Kot sopotnik lahko zahtevate odškodnino tudi, če je povzročitelj nezgode voznik vašega vozila ali drugega vozila. Odškodnina se uveljavi od povzročitelja prometne nesreče iz zavarovanja OA ( avtomobilska odgovornost), ki se plača ob registraciji vozila in ga mora imeti vsako vozilo, ki je udeleženo v prometu.

Ali lahko uveljavim odškodnino kot povzročitelj nesreče?

Tudi kot povzročitelj prometne nesreče vam pripada odškodnina, če ste utrpeli telesne poškodbe( udarnine, ureznine, zlom…) in imate sklenjeno zavarovanje AO+. V primerih, ko ste povzročitelj nesreče vas moramo opozoriti, da nimate kritje za izvin in nateg vratne hrbtenice in strah. V primerih kjer ste priznali krivdo z evropskim poročilom ali vas je PP spoznala kot povzročitelja vam predlagamo, da se obrnete na strokovnjaka za odškodnine, saj s našo pomočjo lahko uspešno izterjamo in zaključimo odškodnino.

Ali sem upravičen do odškodnine, če je povzročitelj neznano vozilo, pobegli voznik ali, če je vozilo neregistrirano?

V primerih, ko voznik pobegne in je prišlo do stika z avtomobilom, motornim kolesom, in je nastala materialna škoda svetujemo, da nemudoma pokličete prometno policijo in prijavite pobeg iz kraja nezgode. V primeru, ko nastane prometna nezgoda v primeru, da voznik avtomobila nima sklenjenega zavarovanja avtomobila je prav tako potrebno obvestiti prometno policijo, da naredijo zapisnik in, da lahko uveljavite odškodnino za telesne poškodbe. Ko ste utrpeli telesne poškodbe in ste obiskali zdravnika predlagamo, da se obrnete na nas SOS NEZGODE, da pripravimo osnutek in se povežemo z Slovenskim zavarovalnim združenjem, ki krije telesne poškodbe v takšnih primerih in, da primer ne zastara.

Pokličite nas na 080 30 44

Kako do odškodnine, ko je povzročitelj prometne nesreče tujec?

V primeru, ko ste bili udeleženi v prometni nesreči s tujcem, je dobro poklicati prometno policijo, da naredijo policijski zapisnik, ker v primeru telesnih poškodb, bolečin, ki se pokažejo z zamikom in boste uveljavili odškodnino za telesne poškodbe, ne boste imeli zapletov. Torej tudi v primeru, ko je povzročitelj tujec vam uredimo odškodnino za materialno in nematerialno škodo. V nesrečah se odškodnina regresira, kar pomeni, da Slovenska zavarovalnica izplača odškodnino, katero si poravna z zavarovalnico v tujini, kjer je imel ali še vedno ima sklenjeno avtomobilsko zavarovanje.

Prometna nesreča

Kakšno dokumentacijo potrebujem za odškodnino?

-        Podatek katera policijska postaja je obravnavala primer, če imate policijski zapisnik kopijo ali kopijo evropskega poročila in kopijo zavarovalne police
-        Vse zdravniške izvide od začetka nezgode, pa vse do zaključenega zdravljenja ( izvidi, kartonček fizioterapije, pregledi specialista-ov, kopija delovni nalog
-        Kopijo zdravstvenega kartona
-        Kopija o bolniškem staležu
-        Slike nesreče ( avtomobila, kolesa, motorja, traktorja, )
-        Slike poškodbe ( modrice, ureznine, vidne šive, longete, mavec) vse kar je povezano z nezgodo.
-        Tri plačilne liste pred in med poškodbo
-        Vsa dokazila o izgubi dohodka, računi za zdravila, računi za uničene materialne stvari ( mobitel, koli, trenirka…)
-        V kolikor ste imeli športno dejavnost in je niste morali izvajati, pridobite uradno potrdilo.
-        Predložite vse zavarovalne police, ki so vštete dnevna odškodnina ali bolnišnične dni, tudi kolektivna nezgodna  zavarovalna polica.
-        Zapisnik o negativnem preizkusu alkoholiziranosti
-        Osebni dokument
-        Z nami je potrebno podpisati pooblastilo in pogodbo o zastopanju
-        Veljavno vozniško dovoljenje

Kaj je dobro vedeti za primer prometne nesreče in pridobitve odškodnine?

Pripetila se vam je prometna nesreča in vi ste poškodovani. V kolikor govorimo o lažjih telesnih poškodbah in ste obiskali zdravnika, ki vas je pregledal in zapisal diagnozo za primer telesne poškodbe. Odškodnina vam v primeru prometne nesreče pripada, če ste samo enkrat obiskali zdravnika. Res pa je, da je višina odškodnine odvisna od poteka zdravljenja in trajanja zdravljenja.

Denarna odškodnina je lahko zelo majhna ali je ni, če sami vlagate odškodninske zahtevke in tako se zavarovalnice zelo rade izognejo izplačilu pravične odškodnine in izplačajo najnižjo možno izplačilo odškodnine.

Ne čakajte, da boste imeli zdravljenje zaključeno, ker že v času zdravljenja je dobro imeti ob sebi strokovnjaka, ki se spozna na  odškodninske zahtevke in se z takšnimi primeri vsak dan srečuje. Strokovnjak ob pravem času in na pravem mestu je v vašem primeru pravična in visoka denarna odškodnina.

Na začetku zdravljenja lahko v primeru srednje hudih in hudih telesnih poškodb pri prometni nesreči vložimo akontacijski odškodninski zahtevek za izplačilo delne odškodnine, ker bo zdravljenje trajalo dalj časa. Izplačani del odškodnine za prometno nesrečo zavarovalnica kasneje valorizira v končni znesek.

Pomoč strokovnjaka to je ( pravna služba) je potrebna tudi zato, da vam primer ne zastara. V kolikor mine od nezgode več kot tri leta, obstaja možnost, da vam odškodnine ne bodo izplačali in vam bodo primer zavrnili.

Kaj pomeni AO - plus zavarovanje in kdaj mi pripada odškodnina?

AO-plus zavarovanje je zavarovanje voznika za  kritje telesnih poškodb, ko smo se telesno poškodovali zaradi povzročitve prometne nesreče po lastni krivdi.

AO-plus odškodnina v primeru prometne nesreče je vezana na AO-plus zavarovanje vozila in je takšno zavarovanje nujno za primer, če smo sami povzročitelji prometne nesreče in želimo odškodnino za telesne poškodbe, psihične in duševne bolečine. Drugi pogoji za uveljavljanje odškodnine za nastale telesne poškodbe in morebitne druge poškodbe ob prometni nesreči, poleg sklenjenega AO-plus zavarovanja so še:
-         V 24 urah od nesreče obisk osebnega zdravnika ali obisk najbližje urgentne službe. Z obiskom opravite prvi pregled, kjer vam specialist doktor postavi diagnozo ali več njih, ki so posledica prometne nesreče. Vso zdravstveno dokumentacijo je potrebno fotokopirat in zbirati.
-         Priporočljivo je poklicati policijo, da se naredi zaznamek ali celo zapisnik. Policist opravi preizkus alkohola in v kolikor imate pod 0,24 mg/l izdihanega zraka in se smatra, da niste vozili pod vplivom alkohola in tako se ovrže sum, da vam ne pripada odškodnina in samo tako vam brez zapletov uredimo odškodnino za telesne poškodbe.

Kaj je zavarovanje AO in kdaj imamo kritje odškodnine?

Avtomobilska odgovornost ( AO ) je po zakonu obvezno zavarovanje, ki ga mora imeti vsako registrirano vozilo.

Če v primeru nesreče z vašim vozilom povzročite škodo na stvareh tretjih oseb ( hiši, ograji..) ali povzročite telesne poškodbe, celo smrt drugim udeležencem potem se odškodnina izplača iz zavarovanja AO.

Iz naslova AO zavarovanja se krije odškodnina tudi za vašega sopotnika v kolikor je bil v času nesreče v avtomobilu in se je pri tem telesno poškodoval.AO zavarovanje je krije v celoti materialne stroške udeležencem v prometni nesreči.

Pokličite nas na 080 30 44
roka v gibsu sos nezgode

Ali zavarovanje AO lahko uveljavim v tujini?

AO zavarovanje velja tudi v tujini in vam predlagamo, da ob sklenitvi zavarovanja  si priskrbite mednarodno karto zavarovanja ( zelena karta) motornega vozila, ki velja kot mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti ( AO ).

Kako lahko uveljavim odškodnino iz naslova AO zavarovanja?

Odškodnino vam uveljavimo mi SOS NEZGODE d.o.o., ki smo strokovno specializirani na področju vseh vrst odškodnin, še posebej za pripravo odškodninskega zahtevka v pri prometnih nesrečah.

Da lahko iz AO zavarovanja uveljavite odškodnino za telesne poškodbe , se smatra, da ste bili telesno poškodovani ali kot sopotnik pri povzročitelju prometne nesreče ali pa kot udeleženec prometne nesreče in ste utrpeli telesne poškodbe.

Prometna nesreča

-        Da lahko uveljavite odškodnino iz AO zavarovanja morate v 24 urah  od nesreče obiskati najbližjo urgentno službo ali pa svojega osebnega zdravnika.
-        Na evropskem poročilu morate biti zavedeni kot sopotnik ali udeleženec v nesreči in prav tako v primeru policijskega zapisnika
-        Imeti morate kopije zdravstvene dokumentacije ( izvidi, pregledi specialistov, fizioterapije..)
-        Fotografije poškodb v kolikor so vidne( modrice, ureznine, longete, razni zdravstveni pripomočki za pomoč pri rehabilitaciji)
-        Bolniške liste in vse odločbe o izostanku iz dela
-        Osebni dokument in davčno številko
-        Vaš TRR kamor vam nakažemo denar od odškodnine

Kako postopamo v primeru smrti bližnjega?

Takšni primeri se nas zelo čustveno dotaknejo in posebno skrbno posvetimo čas za pripravo odškodninskega zahtevka.

Tudi za primer smrti je potrebna dokumentacija:
-        policijski zapisnik ali poročilo o prometni nezgodi ( v kolikor z njim razpolagate ) v kolikor ne, ga pridobimo mi
-        mrliški list
-        rojstni list otrok
-        poročni list partnerja
-        potrdilo o skupnem gospodinjstvu ali izjava o medsebojni skupnosti s preminulim
-        računi od pogrebnih storitev
-        davčna številka in EMŠO
-        številka transakcijskega računa

Kdo prejme odškodnino za smrt bližnjega?

Izplačilo odškodnine za smrt bližnjega prejmete za duševne bolečine. Odškodnino prejme ožji družinski član, to pa je ( zakonec, otroci in starši, šteje se tudi izven zakonska skupnost. Odškodnino lahko prejmejo tudi bratom in sestram, če med umrlim in njimi obstaja trajnejša življenjska skupnost.

Ostali sorodniki v primeru smrtne prometne nesreče niso upravičeni do odškodnine. Sem spadajo stari starši, snaha, zet, dedek itd. čeprav so živeli v istem gospodinjstvu.

Kaj pa odškodnina v primeru prometne nesreče pod vplivom alkohola?

V kolikor ste povzročitelj prometne nesreče in  ste bili pod vplivom alkohola potem vam žal ne pripada odškodnina za telesne poškodbe. V kolikor pa je bila zabeležena  najnižja  prisotnost alkohola v izdihanem zraku in niste povzročitelj nezgode svetujemo, da nas nemudoma  kontaktirate na info@sosnezgode.si

Pokličite nas na 080 30 44

Kakšni so okvirni zneski odškodnin po prometnih nesrečah?

Odškodnine za telesne poškodbe pri prometnih nezgodah delimo na lahke, srednje, srednje težke, težke in trajne. Poznamo tudi smrtne.

Odškodnina za prometno nesrečo v primeru:
-         enega obiska ali prvega obiska najbližje urgentne službe ali osebnega zdravnika in ne gre za resne poškodbe, kjer je postavljena ena do dve diagnozi. Sem spadajo lažje poškodbe kot so udarnina in nateg mišic. Višina je do 1200,eur.
-        Odškodnine, ki se smatrajo za lažje klasične so tudi lažji pretres, udarnina glave, ureznina, izvin in nateg vratne hrbtenice, udarnina rame, omrtvelost uda..)  Višina odškodnine je od  1200,00 eur pa do 15.000,00 eur in sta vsaj en obisk specialista in opravljena fizioterapija. Pomembne so trajne posledice in dolžina trajanja.
-        Klasičen zlom v prometni nesreči in ni kompliciran, ter se celi do dveh mesecev ali do 6 tednov, pa znaša med 4000,00 in 15,000.00 eur v enkratnem znesku.
-        Poznamo tudi komplicirane zlome, operacije, prelom in kompresijski zlom, kot natrgane mišice. Višina znaša od 8,000.00 in 30,000,00 eur. V takšnih primerih se lahko pripeti še kakšen zlom ali natrgane mišice.
-        Ko gre za resne in večkratne zlome, trajne poškodbe živca ali živcev, ohromelost, gluhost uda ali udov pa je odškodnina lahko visoka do 80,000
-        Poznamo pa trajne invalide, tetraplegike po poškodbi, ki pa lahko obsega odškodnino do 1000,000.00 eur. Odškodnina je lahko tudi v obliki rente, ki je enkratna, večkratna ali doživljenjska.

Kakšne so prednosti zavarovanj za primer pridobitve odškodnine iz naslova zavarovanj?

Ko se zgodi prometna nesreča, ni samo vozilo tisto, ki se lahko poškoduje, čeprav pomislimo na škodo pri avtomobilu. Ta je največkrat dobro zavarovana. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je po zakonu obvezno in nam krije škodo, ki jo voznik vozila povzroči drugim voznikom vozila in osebam v vozilu, kot tudi samega vozila.

Poškodbe potnikov v vozilu povzročitelja in drugih vozil, ki so bila udeležena v nesreči so krita z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti.

Zakaj sploh zavarovati voznika?

Kaj se zgodi z vozilom povzročitelja in njim samim, če je utrpel telesne poškodbe? Tukaj je potrebno vedeti, da je dobro imeti zavarovanje voznika ali tako imenovani AO-plus.

Avtomobilski kasko bo poskrbel za popravilo vozila povzročitelja. Telesne poškodbe za voznika pa ni krito iz obveznega zavarovanja avtomobila ampak mora povzročitelj nesreče imeti zavarovanje AO-plus.

Zavarovalnica vam za telesne poškodbe kot trajne posledice krije škodo, ki ste jo utrpeli, kot v primeru smrti se odškodnina izplača, oziroma povrne upravičencem. To pa so svojci.

Predlagamo, da vsi, ki imate veljaven vozniški izpit sklenete zavarovanje AO-plus, da v primeru prometne nesreče ne ostanete brez odškodnine. Temu lahko rečemo kasko za telesne poškodbe voznika.

Iz prakse povemo, da v primeru prometne nesreče, so pogosto poškodovani vozniki vozil, ki utrpijo telesne poškodbe in nimajo kritja in zato imajo slabe izkušnje, katerim se lahko v naprej izognemo.

Ali je nezgodno zavarovanje isto kot avtomobilsko zavarovanje?

Velika razlika je med zavarovanji. Nezgodno zavarovanje lahko vzporedno uveljavimo z avtomobilskimi zavarovanji. Prometna nesreča je vrsta nezgode, kot padec, udarec, ureznina in še bi lahko naštevali, vendar se obravnava ločeno in je neodvisen dogodek, ki se drugače vrednoti.

Pri nezgodnim zavarovanjem je krita dnevna odškodnina, bolnišnične dni, invalidnost, dnevna odškodnina in se lahko uveljavlja tudi, če ni prometna nesreča. Je pa res, da se nezgodno zavarovanje upošteva pri prometni nesreči za telesne poškodbe ali smrti v primeru, da jo imamo sklenjeno. Tudi kolektivno nezgodno zavarovanje.

Pri nezgodnem zavarovanju se krijejo prenočitve v bolnišnici in stroški zdravljenja, vendar na nezgodni polici mora biti to označeno. Pomembno je, da smo dobro seznanjeni kaj pravi drobni tisk pri taki obliki zavarovanja.

Dobro je jasno povedati zavarovalnemu agentu, kaj želimo, da imamo krito, če do poškodbe pride.  

Prednosti AO-plus v primerjavi z nezgodnim zavarovanjem?

Velikokrat se pripeti, da zaradi poškodbe ne moremo več opravljati svojega poklica in je potrebno opustiti in si poiskati novo zaposlitev. Pogosto se je potrebno tudi dodatno izobraževati in nimamo lastnih sredstev za šolanje.  Nadalje se pri nezgodnem zavarovanju dnevna odškodnina in morebitna ugotovljena invalidnost oblikujeta na podlagi zdravstvene dokumentacije in ocene zdravnika cenzorja, ki poda oceno invalidnosti skladno z zavarovalno pogodbo.

Zavarovanje AO-plus pa upošteva tudi, kako vi sami občutite posledice poškodovanosti. Zavarovalnina oziroma višina odškodnine pa mora biti in ustrezati v okvirjih denarnih sredstev, ki jih določa slovenska sodna praksa za takšne primere.

Druga prednost pa je zavarovalnina. Pri AO-plus znaša zavarovalna vsota maksimalen znesek, ki vam ga lahko zavarovalnica povrne je 100,000 eur.

Kakšno zavarovanje mi priporočate kot strokovnjaki za odškodnine?

Seveda vam ne želimo nesreče ali nezgode, v kolikor pa se zgodi takšen nepredviden dogodek, pa smo mnenja, da potrebujete strokovno osebo in to smo mi.

Ker pa se ljudje težko odločimo za zavarovanja in sklepamo samo tista, ki so po zakonu obvezna, velikokrat prihaja do krute resnice in spoznanja, da ostanemo praznih rok, ko to najmanj pričakujemo.

Naše sporočilo je eno samo:

Če ste si kupili jekleni konjiček ( avto, motor..) potem se zavarujte za primer poškodbe ali prometne nesreče.  To pa je AO-plus ali drugače imenovano, zavarovanje voznika za primer telesnih poškodb, kot nezgodno zavarovanje , ki vključuje dnevno odškodnino, bolnišnične dni, invalidnost in smrt.

V primeru prometne nesreče lahko uveljavimo obe odškodnini in tudi prejeli jo bomo. V primeru smrti pa je upravičenec vaš ožji družinski član ali izven zakonski partner. V vsakem primeru pa obiščite strokovnjaka za odškodnine. To pa smo mi tako imenovane pravne službe, ki se pretežno ukvarjamo samo z preučevanjem kako urediti čim višjo in pravično odškodnino za naše stranke.

Pokličite nas na 080 30 44

V čem je razlika ali sami vlagamo odškodninski zahtevek ali pa obiščemo vas?

Razlika je zelo velika in sicer mi vemo iz prakse kako visoke odškodnine se okvirno izplačujejo. Poznamo tudi sodno prakso, v kolikor pa nimamo izkušenj z določenim primerom, pa vedno lahko pogledamo in zadevo preučimo.

Dejstvo je, da vsak primer temeljito preučimo in vse dejavnike upoštevamo in ga tudi strokovno pripravimo. Imamo znanje. Ljudje, ki pa so samo poškodovani in jim ta stroka ni poznana, pa nima dovolj širokega znanja, kaj vse je potrebno upoštevati za pridobitev odškodnine, kako visoko se lahko upošteva, kaj je realno pričakovati in je pravična odškodnina. Ne smemo pozabiti na trajne posledice, ki pa so največkrat nevidne očesu, vendar še kako pomembe. Ljudje imajo dolgotrajne bolečine, omejeno gibljivost in velikokrat se menja poklic zaradi nesreče. Vse to je potrebno upoštevati, ker prihaja do primerov, ko ljudje zaradi nesreče dokončno izgubijo delovno mesto in morajo menjati zaposlitev.

Odškodnina za primer nesreče materialnih stroškov!

V prometni nesreči nastanejo tudi različni materialni stroški, ki niso vezani le na poškodbe avtomobila. Popravilo avtomobila tako ali tako povrne zavarovalnica, vendar pa oseba, ki je bila udeležena v prometni nesreči utrpi tudi druge materialne stroške. Pri nesreči se velikokrat poškodujejo različni predmeti v avtomobilu, ki so na sedežu ali za sedežem. To pa so na primer računalnik, telefon, fotoaparat, kamere itd. Kot tudi pride do izpada dohodka, zdravljenje v zdravilišču in niste mogli opravljati svojega dela in ste utrpeli izpad prihodka. V takšnih primerih vam pripada ustrezna odškodnina, ki vam bo povrnila vso nastalo materialno škodo.

Ali nam je priznana odškodnina za hudo nesrečo in povrnjeno bodočo materialno škodo?

Zaradi hude prometne nesreče je pod vprašajem pridobitna dejavnost in se upošteva mesečni zaslužek, ki se izračuna za ves čas posameznikove predvidene delovne dobe, kjer je oseba postala invalid popolnoma izgubila pridobitno delovno zmožnost. Za mlado osebo se pridobi doživljenjska mesečna renta ali renta v enkratnem znesku. Potrebno je izkazati tehten razlog, ki je pogoj za izplačilo enkratnega zneska. Pri starejših osebah in pri osebah, ki imajo ohromelost telesa pa se pridobi mesečna renta, ki se izplačuje do spremembe okoliščine. V rento se štejejo pomoč in nega na domu v višini vsaj 1300,00 eur na mesec in so vključeni predvideni še materialni stroški, ki zajemajo:
- prenovo bivalnega prostora za invalida
- stroški za profesionalno nego invalidne osebe
- nakup medicinskih pripomočkov- izpad dohodka

Zakaj bi izbrali vas?

-      Za vas imamo brezplačno aplikacijo SOS Nezgode, ki si jo naložite na telefon in vam pomaga pri nesrečah z nasveti takoj na kraju nezgode.
-      Takoj vzpostavite stik z nami in imate brezplačno pravno svetovanje
-      Naše delo je strokovno in ažurno
-      Dosegamo visoke in pravične odškodnine
-      Vodimo in svetujemo vam v času zdravljenja
-      Vedno smo vam na voljo, ko nas potrebujete
-      Pri nas imate zagotovljeno odškodnino

Kako si lahko pomagam z vašo aplikacijo in kje jo poiščem?

Naša aplikacija je brezplačna in jo poiščete na google play. Vnesete ime SOS Nezgode in kliknete na gumb naloži. Vpišete vse potrebne podatke, ki jo aplikacija zahteva in tako ste vedno pripravljeni za primer nezgode. Svetujemo vam, da si jo pogledate in jo spoznate za primer, če bi jo potrebovali. Priporočamo, da si vnesete v njo veljavnost avtomobilske zavarovalne police.   V kolikor se vam pripeti prometna nesreča, boste z lahkoto na enostaven način upoštevali priporočila, ki so zelo pomembna, da vam uredimo dobro odškodnino. Z njo lahko pokličete klicni center za pomoč, ki vam ponudi telefonsko številko, saj se v takšnih okoliščinah ne spomnimo kam moramo poklicati in na koga je dobro, da se obrnemo po nasvet. Tako imate vsa potrebna navodila na enem mestu. Tudi z aplikacijo nas lahko obvestite o nezgodi, na kar vam na vaša vprašanja hitro brezplačno odgovorimo in vas v času zdravljenja spremljamo, da ob zaključenemu zdravljenju pripravimo res dobro pripravljen odškodninski zahtevek in ga uspešno zaključimo, ter vam ga izplačamo.

Kaj potrebujem od dokumentacije, če se odločim za vas?

01

Zavarovalna polica

Prva in osnovna je fotokopija zavarovalne police nezgodnega zavarovanja

02

Zdravstvena dokumentacija

vso zdravstveno dokumentacijo ( poškodbeni list, pregledi specialistov, fizioterapije, bolniški listi in odločbe ZZZS, kopija zdravstvenega kartona za čas zdravljenja

03

Poročilo o nezgodi

V kolikor je bila poškodba na delu ali na javnem mestu je potrebno predložiti poškodbeni list ali list o prijavi na delu ER8

04

Evropsko poročilo

v kolikor je šlo za prometno nesrečo, nam predložite evropsko poročilo. Če imate policijski zapisnik potem ga priložite.

05

Fotografije

Zelo dobrodošle so fotografije modric, ureznin, odrgnin

06

Priče

izjave prič

denar sos nezgode

Najbolj pogosta območja na katerih sprejemamo storitve.

Odškodnine sprejemamo iz cele slovenije.