Najboljši odvetnik za odškodnine

Izkoristi brezplačni posvet
odvetnik za odškodnine v Ljubljani

Kaj je odvetnik za odškodnine?

Dober odvetnik za odškodnine je oseba, ki ima strokovno pravno znanje, kar pomeni, da ima pravno fakulteto in ima opravljen pravosodni izpit. Vpisan je v odvetniško zbornico kot odvetnik. Odvetnik mora imeti znanje iz civilnega prava, da lahko stranko zastopa pri uveljavljanju odškodnine.

Odškodninski zahtevki so lahko zaradi nezgod pri prometnih nesrečah, delovnih nesrečah ali nesrečah na javnih mestih. Bolj zahteven odškodninski zahtevek pa je pri kazenskih zadevah. Med kazenske zadeve spadajo odškodnine, ko oseba uporabi neko hladno ali strelno orožje in se odškodninski zahtevki pripravijo za sodišče.

Odvetnik zastopa stranko pred sodiščem, ki pripravi zahtevek za odškodnino. Odvetnik mora oceniti potek zdravljenja in znanje da pripravi in upošteva trajne posledice takega dogodka v odškodninskem zahtevku. Priprava odškodninskega zahtevka zahteva poglobljeno znanje odvetnika in prakso pred sodiščem.

odvetnik za odškodnine

Zakaj potrebujem odvetnika ali pravno službo?

Odvetnik za odškodnine in pravniki so osebe, ki imajo strokovno znanje, da pripravijo odškodninski zahtevek. Na podlagi škodnega dogodka se mora zaključiti zdravljenje in odškodnina se pripravi za vsakega posameznika posebej, ko se preuči celotno zdravstveno in drugo dokumentacijo. Odškodnina zajema tako materialno kot nematerialno škodo.

Odvetnika ali pravno službo potrebujemo, da lahko celostno pripravi odškodninski zahtevek do zavarovalnice ali podjetja, ki ima odgovornost do upravičenca. Pravna služba kot odvetniške pisarne so strokovnjaki, ki poznajo odškodninsko pravo, poznajo možnosti zavrnitve odškodninskih zahtevkov zato je njihova pomoč za poravnavo pomembna.

Kako mi lahko odvetnik pomaga?

Odvetnik pomaga tako, da nam pravno svetuje v primeru nezgode, pripravi odškodninski zahtevek, nas zastopa v izven sodni poravnavi in v primerih pred sodiščem. Zavarovalnice pripravljeno odškodnino sprejmejo za strokovno gradivo katero podrobno obravnavajo. V primeru, ko nas zastopajo odvetniki se počutimo varno in dobimo zagotovilo, da nas zavarovalnica ne bo spregledala.

Znesek odškodnine je vedno višji, kot če ga pripravimo in vložimo sami.

SOS NEZGODE odvetnik za odškodnine v Ljubljani

Kdo pripravi odškodninski zahtevek?

Ne priporočamo, da odškodninski zahtevek pripravite sami.

Pri nesreči ali ko gre za materialne škode je potrebno široko znanje zato naši strokovnjaki se strokovno lotijo odškodninskega zahtevka, ki zahtevajo visoke odškodnine.

Ko gre za prometno nesrečo, delovno nesrečo in telesne poškodbe je potrebno razumevanje odškodninskega prava, zato svetujemo, da se obrnete na nas - SOS Nezgode. Naša pravna služba se v vsak odškodninski zahtevek pri prometni nesreči ali drugi nesreči poglobi, preuči in odškodnina je utemeljena, strokovno pripravljena in zato dosegamo visoke odškodnine.

Kako izbrati odvetnika za odškodnine v Ljubljani?

Najboljši odvetnik za odškodnine ali pravna služba je oseba ali družba, ki ima poudarek na socialnem pravu. Odvetnik za odškodnine se poglobi v pripravo odškodninskega zahtevka in škodnega dogodka.

Dober odvetnik za odškodnine in pravnik je tisti, ki večkrat in pogosto pripravlja odškodninski zahtevek za nesreče in nezgode ter črpa znanje in izkušnje iz svoje dolgoletne prakse. Odvetnik in pravnik za odškodnine sta strokovnjaka, ki poiščeta temelj za izplačilo odškodnine.

Odškodnina je različno visoka, ker imajo stranke med seboj različne nezgode ali nesreče. Po temeljitem pregledu dokumentacije so si med seboj lahko podobne, vendar zdravljenje poteka pri vsakemu posamezniku drugače. Zdravljenje vsakega posameznika se razlikuje, dolgotrajne posledice so med poškodbami različne in zahtevajo različno zdravljenje, zato je tudi višina odškodnine drugačna. Pri prometni nesreči in delovnih nesrečah prihaja do težkih in dolgotrajnih posledic, zato je odvetnik za odškodnine priporočljiv.

Odvetnika za odškodnine pri prometni nesreči in po pripetljaju škodnega dogodka svetujemo vsakemu, ki želi prejeti odškodnino.

Pri bolj zahtevnih poškodbah je tudi odškodnina višja in odškodninski zahtevek bolj zahteven.

Kaj vse je naloga dobrega odvetnika za odškodnine?

Naloga dobrega odvetnika je, da svetuje osebi, ki je utrpela telesne poškodbe kot tudi materialno škodo zaradi škodnega dogodka. Poškodovano osebo usmerja, mu pomaga, da ta oseba upošteva navodilo zdravstvene službe, zbira zdravstveno dokumentacijo in drugo dokazno gradivo, da upravičenec lahko dobi pravično odškodnino.

Najboljši odvetnik za odškodnine je tisti, ki si vzame čas za oškodovanca, mu prisluhne in mu pomaga s pravnimi nasveti, da lahko zanj iztrži pravično plačilo. Dober odvetnik za odškodnine v odškodninskem zahtevku upošteva bolečine, izpad dohodka, invalidnost, trajne posledice itd., da je odškodnina pravična in je stranka zadovoljna.

Odškodnin ne vlagamo predčasno, da ne izgubimo denar za katerega je upravičen oškodovanec. Postopek glede na poškodbo je lahko dolgotrajen in odškodnina se vedno ne vlaga samo v državi Sloveniji zato je pomembno, da imamo znanje katerega odvetnika bomo izbrali.

Zakaj za odškodnine poklicati SOS Nezgode?

SOS Nezgode je pravna pisarna, ki ima strokovno znanje za pripravo kvalitetnega odškodninskega zahtevka. Osebe so prijazne in strokovne, ter strankam brezplačno svetujejo. SOS Nezgode in njihovi sodelavci pomagajo svojim strankam, da si v času zdravljenja pripravijo pravo dokumentacijo katero bo njihova pravna služba potrebovala pri pripravi odškodninske vloge.

SOS Nezgode pravna služba v ljubljani

Dobre lastnosti dobre pravne pisarne za odškodnine!

Dobre lastnosti pravne pisarne je odzivnost, svetovanje, doseganje visoke odškodnine. Praksa doseganje visoke odškodnine in uspešna poravnava do zavarovalnice.

Kako izbrati najboljšega odvetnika za odškodnine?

Dobrega odvetnika za odškodnine lahko izberemo po priporočilu zadovoljnih strank. Na spletni strani poiščemo strokovnjake za odškodninsko pravo, ki imajo na svojih spletnih straneh podrobno predstavljeno razlago kdo in kdaj je upravičen do odškodnine. Odvetniki in pravniki za odškodnino se med seboj razlikujejo tudi po tem, da lahko delajo na daljavo, ki se je pokazalo še za čas covida. Dobra pisarna lahko stranko kvalitetno zastopa tudi po e-pošti in z koriščenjem svoje aplikacije, ki služi v primeru nesreče.

Najboljši odvetnik za odškodnine v Sloveniji

Posebne oblike odškodninske odgovornosti

Odškodninska odgovornost je oblika obligacijskega razmerja, ki nastopi takrat, ko je odgovorna oseba dolžna povrniti nastalo škodo oškodovancu.

Poznamo:

 • Odškodninsko odgovornost
 • Stvarne napake
 • Zamudne odgovornosti
 • Objektivna odškodninska odgovornost
 • Krivdna odgovornost

Ali nam klic takoj po prometni nesreči zagotovi odškodnino?

Sam klic takoj po nesreči ni zagotovilo, da ste upravičeni do odškodnine, prav gotovo so večje možnosti, da bomo pravilno postopali in tudi prejeli denarno nadomestilo. Odvetnik ali pravnik nam bo pomagal, da razjasnimo nejasnosti okoli upravičenosti do odškodnine.

odvetnik za odškodnine za prometno nesrečo

Zakaj bi uporabil aplikacijo SOS Nezgode, ko se nam pripeti nesreča?

Aplikacija SOS Nezgode je pripravljena zato, da si vsi, ki imajo kakršno koli nesrečo pomagajo kako postopamo, če smo udeleženi v nesreči. Zelo ključni so prvi trenutki in kot ponesrečenec moramo urgirati v 24 urah. Pomembno je katere korake naredimo in aplikacija nam z navodili pomaga, da delamo prave korake in si z njo pomagamo do visoke in pravične odškodnine.

Kdaj nam aplikacija SOS Nezgode lahko pomaga?

Aplikacija SOS Nezgode nam pomaga pri vseh nesrečah kot npr:

 • Prometna nesreča
 • Delovna nesreča
 • Na javnem mestu nesreča
 • Nasilje

Ali je aplikacija SOS Nezgode brezplačna?

Aplikacija SOS Nezgode je brezplačna in nam ne porablja baterije

Kakšne so prednosti aplikacije?

Vsak trenutek smo v kontaktu z pravno službo, pomaga nam locirati kraj nezgode in z njo smo povezani z klicnim centrom 112. Aplikacija ima napotke za prvih 24 ur, ki so potrebni do našega osnovnega zdravnika.

Drugi korak je, da stopimo v kontakt z pravniki SOS Nezgode d.o.o. Obrnemo se na njihovo brezplačno pravno pomoč info@sosnezgode.si ali pokličemo brezplačno št. 080 30 44

Kateri so 3 razlogi, ki so pomembni za odškodnino?

Prvi razlog je:

 • da ste poškodovani in poznamo odgovorno osebo
 • je materialna in nematerialna škoda
 • imamo podlago, da lahko uveljavimo odškodnino

Katero dokumentacijo potrebuje odvetnik ali pravna služba za odškodninski zahtevek?

 • Podatek katera policijska postaja je obravnavala primer, če imate policijski zapisnik kopijo ali kopijo evropskega poročila in kopijo zavarovalne police.
 • Vse zdravniške izvide od začetka nezgode, pa vse do zaključenega zdravljenja (izvidi, kartonček fizioterapije, pregledi specialista-ov, kopija delovni nalog.
 • Kopijo zdravstvenega kartona.
 • Kopija o bolniškem staležu.
 • Slike nesreče (avtomobila, kolesa, motorja, traktorja).
 • V kolikor je delovna nezgoda se obvezno priloži obrazec ER-8
 • Slike vidne poškodbe (modrice, ureznine, vidne šive, longete, mavec) vse kar je povezano z nezgodo.
 • Tri plačilne liste pred in med poškodbo.
 • Vsa dokazila o izgubi dohodka, računi za zdravila, računi za uničene materialne stvari (mobitel, koli, trenirka…).
 • Predložite vse zavarovalne police, ki so vštete dnevna odškodnina ali bolnišnične dni, tudi kolektivna nezgodna  zavarovalna polica.
 • Zapisnik o negativnem preizkusu alkoholiziranosti.
 • Osebni dokument.
 • Veljavno vozniško dovoljenje.
 • Z nami je potrebno podpisati pooblastilo in pogodbo o zastopanj

Katere so odškodninske odgovornosti?

Poznamo materialno in nematerialno odgovornost, odgovornost iz krivdnega razloga in odgovornost, ki je posledica kaznivega dejanja.

Ali mi odvetnik ali pravna služba zagotovi visoko in pravično odškodnino?

Za uveljavljanje odškodnine svetujemo samo odvetnika ali pravno službo. Absolutno pa smo SOS Nezgode-pravne storitve pravi naslov za vlaganje odškodninske vloge, saj dosegamo pravično in visoko odškodnino.

Brezplačen posvet z pravnikom