Odškodnina za poškodbo pešca

V primeru, da ste bili udeleženi v prometni nesreči kot pešec, vam lahko uredimo visoko in pravično odškodnino za telesne poškodbe.

Izkoristi brezplačni posvet
odškodnina pešec

Pešec poškodovan v prometni nesreči!

Pešci so vsakodnevni udeleženci v prometu in velikokrat je spregledan, pogosto pa prihaja do nesreče, ker je odgovornost tudi na strani pešca. Pešci lahko hodijo po napačni strani ali prečkajo cesto nepravilno in, če pride do nesreče z avtomobilom je upravičen do odškodnine za telesne poškodbe. Policist pa mu izda kazen za prekršek.

Voznik ali vozilo, ki ne naredi nobenega prometnega prekrška, objektivno odgovarja za prometno nesrečo, kjer se je poškodovalo pešca. Z vozilom in pešcem pa je nastal stik in se je telesno poškodoval. Pešcu je priznana denarna odškodnina, v kolikor je prišlo do telesnih poškodb in je obiskal zdravnika ali najbližjo urgentno službo.

Tudi v primeru, ko se pešcu izsili prednost z motornim vozilom, nastane krivdna odgovornost in posledično je upravičen do denarne odškodnine. Motorna vozila imajo lažjo materialno škodo medtem, ko oni sami utrpijo nepremoženjsko škodo. Prometna nesreča je pri nastanku škode za pešca lahko zelo huda.

Pešci so lahko odgovorni za nastalo škodo, vendar nimajo odgovornosti za poškodbe in so upravičeni do odškodnine.

Sokrivda pri pešcih v prometnih nesrečah ni skoraj nikoli več kot 30 odstotna. Le v redkih primerih imajo 50 odstotno ali do 70 odstotno sokrivdo za nastanek prometne nesreče. To se zgodi v primerih, ko je šel pešec čez dvopasovnico na magistralni oziroma hitri cesti ali če je prečkal cesto pri rdeči luči, ali če je skočil pred vozilo itd. V vseh primerih pešcem pripada določena višina odškodnine, ki pa je znižana.

Čigava je krivda, ko je poškodovan pešec v prometni nesreči?

Objektivna odgovornost voznika je, ko je v nesreči poškodovan pešec. V takšnih primerih pešci utrpijo duševne bolečine, strah in nematerialno kot materialno škodo. Zelo so prizadete njihove življenjske aktivnosti. Poznamo objektivne odgovornosti, ki so del nesreče. Motorno vozilo lahko vsebuje tudi nevarne stvari, ki pri nesreči povzročijo dodatno škodo. Pešec ima pravico da uveljavi odškodnino za nepremoženjsko škodo in odškodnino za premoženjsko škodo. Krivdna odgovornost je lahko deljena vendar je objektivna odgovornost voznika in ob nastanku škode se ponesrečencu izplača odškodnina za nepremoženjsko škodo.

poškodbe na prehodu za pešce

Objektivna odgovornost

Motorno kolo ali motorno vozilo predstavlja nevarnost pešcu in zato govorimo za objektivne odgovornosti. Prometna nesreča spada v objektivno odgovornost. Motorna vozila so pešcu nevarna in povzročajo tako duševne bolečine, travme, zmanjšanje življenjske aktivnosti.

Življenjske aktivnosti kot duševne bolečine so lahko zelo dolgotrajne ali celo doživljenjske. Objektivne odgovornosti so zelo pogosto pridružene pri nesreči pešca. Vedno se upošteva tudi odškodnina za nepremoženjsko škodo. V takšnih primerih prometne nesreče moramo obvestiti policijo, da se naredi policijski zapisnik in upošteva nevarne stvari, premoženjsko škodo, nepremoženjsko škodo, objektivne odgovornosti. zapisnik je potreben v kolikor se uveljavi odškodnina za poškodbo pešca.

Policija nemudoma zavaruje kraj nezgode in odstrani nevarne stvari, da ni škoda še večja pri nastanku škode pešca in motornega vozila.

Prometno nesrečo je potrebno zavarovati in obvestiti klicni center na 112, ki obvesti in vključi vse potrebne službe po potrebi.

Te pa so:

  • Gasilci
  • Reševalci
  • Policija
odškodnina pešcev

Odškodnina pešcu za telesno poškodbo v prometni nesreči

Prometne nesreče in poškodbe pešca pri prometni nesreči so v večini primerov srednje huda ali huda telesna poškodba. Nekaj pešcev utrpi tudi izredne hude poškodbe v prometni nesreči.

Pešec je skoraj vedno poškodovan pri prometni nesreči in skoraj ni primera, da bi pešec ostal brez vsaj blažjih poškodb.

Pešec pogosto utrpi po telesu številne udarnine oziroma odrgnine. Hude poškodbe pešca so pogosto diagnosticirane kot zlom ali izpah kolka in zlom medenice. Posledica teh poškodb pri pešcih je tudi možnost krajše okončine v nekaj cm.

Prometna nesreča in objektivna odgovornost za poškodbo pridobi poškodovani pešec zaradi prometne nesreče iz zavarovalne police povzročiteljevega vozila.

Včasih je pešec povožen s strani kolesarja, ki pa nima zavarovalnega kritja tako kot imajo to motorna vozila in spada med kategorijo prometne nesreče. Prometna nesreča se smatra tudi med kolesarjem in pešcem in pešec za nepremoženjske škode uveljavi povrnitev škode oziroma odškodnino od kolesarja. Višina odškodnine je odvisna od trajanja zdravljenja in trajnih posledic, ki so ostale po nesreči in so posledica prometne nesreče.

Odškodnine so zavrnjene v kolikor je deljena krivda in je pešec pod vplivom alkohola. Prometnih nesreč ne smemo posploševati in deljena krivda se ovrednoti v procentih in odškodnine so zmanjšane pri soodgovornosti. Prometna nezgoda pri pešcu ima trajne posledice, odškodnina je zahtevna in odškodninski zahtevek je obširen in razčlenjen na :

  • Materialno škodo
  • Nematerialno škodo
  • Duševne bolečine
  • Strah, poškodbe telesa
  • Nepremoženjsko škodo

Kakšne so telesne poškodbe pešca v prometni nesreči?

Telesno poškodbo povzročijo premikajoča vozila in pri udarcu z pešcem je pogosto poškodovana glava, noga ali nogi, roka, roki, medenica. Škode so lahko zelo hude in prihaja do večkratnih zlomov kosti.

Odgovornost voznika nastane takoj, ko povzročijo premikajoča vozila telesne poškodbe v razmerju do pešca. Odškodnine so zato lahko zelo visoke. V določenih primerih oškodovanca pripada trajna invalidnost, ki se plača kot renta, lahko tudi v enkratnem znesku in se izplačuje doživljenjsko. Bolečine so hude in v času zdravljenja pestijo težave, ki so povezane z dolgotrajno rehabilitacijo.

Voznik za svojo škodo odgovarja tako, da je oškodovancu izplačana odškodnina iz zavarovanja odgovorne osebe. Voznika tako ne doleti izplačilo odškodnine ampak samo izplačilo za prekršek. V primeru, ko je udeležen kolesar pa pešec uveljavi odškodnino za poškodbe telesa in zdravljenja od samega kolesarja.

Voznik avtomobila v prometni nesreči z pešcem ne utrpi težjih poškodb in odškodnino za bolečine, ki so lažje oblike mu pripada iz naslova avtomobilske odgovornosti. Škoda na avtomobilu povzročitelja je majhna razen če je nesreča z kolesarjem ali motoristom in so poškodbe tako materialne in nematerialne resnejše. Tako oškodovanca (voznika avtomobila, pešec, kolesar) pripada odškodnina objektivne odgovornosti.

Ali pešce v prometu pripada odškodnina in kaj pravi zakon?

Pešce v prometu pripada odškodnina in sicer od povzročitelja motornega vozila, kot kolesarja in od vseh udeležencev na cesti, ki so del prometa. Ko na cesti pride do nesreče z vozniki skirojev je potrebno odškodnino uveljaviti direktno od povzročitelja.

Predlagamo, da odškodnina, ki zajema odgovornost, nepremoženjske škode, odgovornost in drugo nastalo škodo uveljavijo izkušeni pravniki, ki imajo znanje in izkušnje z vlaganjem odškodnine.

Odškodnine zahtevajo strokovno znanje pravnika ali pravne osebe zato morajo biti odškodnine napisane profesionalno. Odškodnina mora biti razširjena, zajemati mora premoženjske škode in nepremoženjske škode. Odgovornost pravnika je da je odškodnina strokovna, profesionalna in visoko zastavljena. Odškodnine so pravni posel.

Odškodnine je potrebno tako obravnavati, da oseba, ki je utrpela poškodbe in ji pripada pravična odškodnina je zadovoljna z izplačilom odškodnine.

odškodnina za poškodbe peščca

Nepremoženjska škoda pešca pri prometni nesreči?

Nepremoženjska škoda je oblika odškodnine, kjer se izplača denarna odškodnina za zmanjšanje življenjskih aktivnosti. Nepremoženjska škoda so lahko resne telesne poškodbe, kot so tetraplegik, poškodba hrbtenjače, poškodba vratne hrbtenice in težave z odvajanjem vode in blata, kot škoda pa spadajo vsi zlomi, udarnine, vreznine, kjer so zmanjšane življenjske aktivnosti. Škoda je lahko tudi b obliki duševne bolečine in strah.

Pri odškodninah je potrebno upoštevati zastaralni rok, ki pa je vezan na začetek zdravljenja in na zaključek zdravljenja. Poznamo pet letni objektivni zastaralni rok, ki je odločilen čas nastanka škode in začetek tri letnega subjektivnega zastaralnega roka pa se smatra čas, ko je oškodovanec vedel za poškodbo in njenega povzročitelja. Poznane morajo biti okoliščine na podlagi katerega se ugotovi obseg in pa višina škode.

nepremoženjska škoda

Smrtni primer pešca

Odgovornost za smrtni primer je vedno na strani voznika. Odgovornosti voznik ne more preložiti na udeleženca, čeprav gre za smrtni primer. Telesne poškodbe je povzročilo vozilo v tako hudi obliki, da nesrečo in smrtno žrtev ni bilo možno preprečiti.

Oškodovanca je udarec poškodoval tako močno, da je oseba v nesreči utrpela smrt na kraju nesreče ali pa v bolnišnici.

V smrtnih primerih je potrebno poklicati je potrebno poklicati policiste, ki pa si kraj nesreče ogledajo tudi izvedenci in se postopek odvija pred sodiščem.

Odškodnino po umrlem družina lahko zahteva že v času postopka, ki pa je pogosto izplačljiva po zaključenem procesu.

V odškodnini se uveljavljajo tudi druge materialne stvari. V prometnih nesrečah za primer smrti lahko uveljavimo tudi druge zavarovalne police, ki imajo obliko zavarovanja za smrtni primer (nezgodne police, življenjske police,...).

Brezplačen posvet z pravnikom