Odškodnina za srednje poškodbe

Izkoristi brezplačni posvet
srednje poškodbe odškodnina

Kakšne vrste poškodb poznamo?

Vrste poškodb, ki jih poznamo so:

 • Lahke poškodbe (udarnine, ureznine, modrice, duševne bolečine...)
 • Srednje težke poškodbe (lažji zlomi, enostavne operacije, blaga iznakaženost, duševne bolečine,...)
 • Težke poškodbe (komplicirani zlomi, iznakaženost, trajna invalidnost, duševne bolečine,...)
srednje poškodbe sos nezgode odškodnine

Katere poškodbe spadajo med srednje hude poškodbe?

Tudi srednje poškodbe lahko spadajo med hude telesne poškodbe to pomeni da je zdravljenje dolgotrajno in da pri srednje hudih poškodbah pogosto prihaja do podaljšanega zdravljenja in nepredvidenih zapletov pri zdravljenju.

Med srednje težke poškodbe spadajo zlomi ene kosti ali večkratni zlomi kosti. Zlom je lahko kompliciran kar pomeni, da je zlomljeni del zdrobljen in je potrebna operacija. Med srednje poškodbe spadajo vse poškodbe, ki so na daljši rok ozdravljive in je njihovo zdravljenje uspešno zaključeno. Pri srednje hudih poškodbah se ne izplačujejo rente.

Sama rehabilitacija resnih poškodb pa je lahko daljša od enega leta. Telesne poškodbe zahtevajo veliko nege in čas, da se pozdravijo, potrebna je resna rehabilitacija v obsegu zdravilišča.

Kje lahko utrpimo srednje težke poškodbe?

Srednje težke poškodbe lahko utrpimo tako v primeru:

 • Prometne nesreče
 • Delovne nesreče
 • Nesreče na javnem mestu
 • Nesreča v gorah, jezerih in drugih krajih
 • Nasilje

Srednje težka telesna poškodba v prometni nesreči

Ko utrpimo telesne poškodbe v prometni nesreči je vedno prisotna policija in osebo pogosto odpeljejo z reševalnim vozilom. Samo dokazovanje upravičenosti do odškodnine je enostavno, ker obstaja policijski zapisnik, ki določa povzročitelja nesreče in oškodovanca.

V primeru, da ste povzročitelj v nesreči in imate srednje ali hude telesne poškodbe, lahko uveljavite odškodnino AO-plus. V kolikor je povzročitelj nesreče druga oseba, ste upravičeni do odškodnine za hude poškodbe iz naslova povzročiteljeve police.

Višina odškodnine se ovrednoti po zaključenem zdravljenju in odškodnina za telesne poškodbe zajema vse dejavnike in posledice zdravljenja telesnih poškodb.

srednja poškodba prometna nesreča odškodnina

Srednje težka telesna poškodba pri delovni nesreči

Ko nastopijo srednje težke poškodbe pri delovni nesreči pogosto zamenjujemo za zelo hude poškodbe. Pri delovnih nesrečah se pogosto dogaja, da si oseba poškoduje prste, odreže prst ali dva. Do hudih telesih poškodb prihaja v gozdu ali na delovnih gradbiščih, ki pa se kasneje pokažejo, da te telesne poškodbe niso hude telesne poškodbe ampak so srednje telesne poškodbe, ker oseba pogosto opravlja isto delovno mesto.

Pri delovni nesreči pa moramo biti pazljivi, da se izpolni obrazec ER-8 iz katerega je razvidno kako in zakaj je prišlo do nesreče in kakšnih telesnih poškodb. Pri takšnih telesnih poškodbah je potrebno poklicati inšpekcijsko službo, ki naredi uradni zaznamek. Oseba, ki ima srednje težke poškodbe je v 100% bolniškem staležu.

Srednje težke telesne poškodbe na javnem mestu

Ko pride do telesnih poškodb na javnem mestu je prav tako poklicati policijo in oseba z hudimi poškodbami ne more sama zapustiti kraja nezgode. Pogosto potrebuje pomoč mimoidočih, ki pokličejo nujno medicinsko pomoč. Tudi v tem primeru je potrebno obvestit lastnika zemljišča ali upravitelja nekega trgovskega centra.

Odškodninski zahtevek se pripravi po zaključenem zdravljenju in samo višino odškodnine se določi na podlagi zdravniške dokumentacije. Zdravniška dokumentacija nam pomaga, da znamo določiti kako visoko odškodnino želimo za stranko.

Srednje težka telesna poškodba pri nesrečah v gorah, jezerih in drugih krajih

Do telesnih poškodb srednjega ranga prihaja tudi v gorah, na smučiščih in jezerih. V gorah so pogosto izredno hude poškodbe in odškodnine za telesne poškodbe so lahko trajne rente in tudi izredno visoke. Visoka odškodnina se zahteva, ko oseba ni sama odgovorna za poškodbe in je prišlo do smrtnega primera ali invalidnosti kjer oseba ostane tetraplegik.

Ko pride do resnih poškodb na teh mestih je potrebno poklicati policijo, obvestit odgovorno osebo, narediti zapisnik in osebo odpeljati z zdravniško urgentno službo na zdravljenje, ki lahko obsega daljše obdobje bolnišničnega zdravljenja. Na teh mestih niso nikoli odvzete hude telesne poškodbe.

Višino odškodnino se določi po zaključenem zdravljenju in odškodninski zahtevek je kompliciran, ki potrebuje veliko strokovnega znanja.

Srednje težke telesne poškodbe zaradi nasilja

Tudi nasilje je pogosto dejavnik našega življenja, ki pa lahko eskalira tako na javnem mestu kot tudi v družini. Do telesnih poškodb pride v primeru, ko osebe se fizično napadejo in o srednje težkih telesnih poškodbah govorimo, ko je oseba odpeljana v bolnišnico in mora ostati dalj časa v bolnišnični oskrbi. Pogosto prihaja do poškodbe glave, zloma kakšnega rebra, poškodbe ključnic, rok, nog in zdravljenje je lahko zelo dolgotrajno.

Meja med izredno hude poškodbe in srednje hude poškodbe je zelo tanka. Ko nastopi nasilje je obvezno potrebno poklicati na 113, da primer obravnava policija. Nasilje se vodi pod kazensko zadevo in odškodninsko pravo, ki določa obravnavo nasilja. Odškodnina za telesne poškodbe, ki so srednje ali izredno hude poškodbe se priglasi pri obravnavi na sodišču. Nasilje z telesnimi poškodbami je potrebno prijaviti in ga policija obravnava po uradni dolžnosti.

Odškodnina in sami odškodninski zahtevek se priglasi takoj pri prvi obravnavi sodišča. Odškodninski zahtevek mora zajemati predvideno višino odškodnine za srednje težke poškodbe na podlagi začetne zdravstvene dokumentacije.

V vseh primerih odškodninskih zahtevkov je treba upoštevati izpad dohodka in vse druge dejavnike, ki vplivajo na višino odškodnine. To pa so tako materialna in nematerialna škoda. Vsem udeležencem in njihovim družinskim članom priporočamo pravnega zastopnika.

srednje poškodbe sos nezgode odškodnina zlom roke

Kakšne odškodnine poznamo za srednje hude poškodbe?

Med srednje hude poškodbe spadajo vse poškodbe, ki zahtevajo bolnišnično zdravljenje in jo utrpimo s prometno nesrečo, delovno nesrečo ali nesrečo na javnem mestu. Pri katerih nesrečah so izvzete lahke poškodbe in je zdravljenje v zdravilišču vedno potrebno. Oseba, ki je v delovnem razmerju je več mesecev v bolniškem staležu in odškodninski zahtevek mora zajemati trajne posledice.

Pogosto se dogaja, da oseba mora spremeniti delovno okolje in začasno delo opravlja v skrajšanem delovnem obsegu. Odškodnino naj pripravi strokovnjak na področju socialnega prava, ki bo upošteval in znal ovrednotiti kaj so lahke, srednje in težke poškodbe.

Zneski odškodnin za srednje hude poškodbe so 10.000 eur pa naprej. Višina odškodnine mora zajemati celotno zdravljenje z vključeno rehabilitacijo. Izplačilo rente v takšnih primerih ne pride v poštev.

Kdaj nam pripada odškodnina?

Odškodnina nam vedno pripada, ko imamo trdne argumente, da poznamo osebo ali podjetje, ki je odgovorna za naše srednje ali hude poškodbe. Da lahko dokažemo odškodninsko odgovornost moramo imeti policijski zapisnik ali evropsko poročilo v primeru prometne nesreče, obrazec ER-8, poročilo inšpekcijske službe pri delovni nesreči in policijski zapisnik na javnih prostorih.

odškodnina srednja poškodba

Od katerih dejavnikov je odvisna višina odškodnine za srednje poškodbe?

Višina odškodnine in zneski odškodnin so odvisni vedno od zdravstvene dokumentacije. Da lahko uveljavimo odškodnine za hude in zelo hude poškodbe ali srednje hude poškodbe moramo imeti odgovorno osebo od katere bomo zahtevali višino odškodnine. Ko gre za zelo hude poškodbe je višina odškodnine odvisna tudi od policijskega zapisnika. Zneski odškodnin morajo zajemati vso materialno in nematerialno škodo.

Višina odškodnine za srednje hude poškodbe?

Višina odškodnine za srednje kot tudi za zelo hude poškodbe mora izhajati iz zdravstvene dokumentacije in upoštevati trajne posledice.

Katero dokumentacijo potrebujemo?

Dokumentacija za odškodnine mora zajemati:

 • Vse zdravniške izvide (specialisti, rehabilitacija)
 • Bolniški listi
 • Odločbe
 • Fotografije nesreče
 • Osebni dokumenti
dokumentacija za srednje poškodbe odškodnine sos nezgode slovenija

Izplačilo odškodnine!

Zneski odškodnin se izplačujejo vedno upravičencu na TRR. Povprečno se čaka na izplačilo odškodnine za srednje ali zelo hude poškodbe 2 meseca od oddanega odškodninskega zahtevka.

Kdaj dosežemo najvišje zneske odškodnin?

Najvišje zneske za odškodnine dosegamo, ko je zdravljenje do končno zaključeno in nam oškodovanec prinese celotno dokumentacijo. Višino odškodnine lažje določimo, ko nam stranka sledi, nam zaupa in na koncu jo razveselimo z visoko odškodnino.

Pomoč, ki jo nudi SOS Nezgode!

Nudimo vam brezplačno pravno pomoč, vam stoji ob strani v času zdravljenja, daje napotke pri zbiranju dokumentacije. Ko imate zdravljenje zaključeno za vas pripravi strokovno odškodninski zahtevek in vam pridobi visoko in pravično odškodnino.

Na nas se obrnite s pomočjo naše aplikacije SOS Nezgode, ki si jo brezplačno naložite na vaš mobilni telefon, pišite na info@sosnezgode.si ali nas pokličite na brezplačni telefon 080 30 44.

Brezplačen posvet z pravnikom