Odškodnine za nesreče v Ljubljani

poškodba v gorah

V primeru nesreče v Ljubljani je potrebno poznati svoje pravice za odškodnino, do katere ste morda upravičeni. Nesreče se lahko zgodijo kadar koli, zato je pomembno, da razumete, katere ukrepe morate sprejeti, da boste prejeli odškodnino, ki si jo zaslužite. V tem prispevku bomo razpravljali o različnih vrstah odškodnin za nesreče v Ljubljani in o tem, kako jih lahko uveljavljate.

nesreče v ljubljani

Nesreče na delovnem mestu v Ljubljani

V primeru nesreče na delovnem mestu je obvezno potrebno izpolniti obrazec ER-8, kjer je opisan vzrok poškodbe. V kolikor ste  upravičeni do odškodnine in ni vaša odgovornost, da ste telesno poškodovani, se odškodnina uveljavi po zavarovalni polici  od vašega  delodajalca. Ta odškodnina krije posledice  stroške zdravljenja, stroške rehabilitacije in izgubljeni dohodek, ter z odškodnino se poskuša povrniti čustveno stabilnost, katero je poškodovani imel pred nesrečo.

Odškodnina se ovrednoti na podlagi trajanja njegove odsotnosti z dela, nastali stroškov v času trajanja in trajnih poškodb in njihovih posledicah, kot je invalidnost, iznakaženost, delna nezmožnost dela itd.  Za uveljavljanje odškodnine mora odgovorna oseba delodajalca  prijaviti  nesrečo.

Delavec ima pravico zahtevati odškodnino, katero vložimo po zaključenemu zdravljenju in sicer na podlagi zdravniških izvidov, bolniških listov in dodatnega dokaznega materiala, ki so podlaga za pravično in visoko odškodnino. 

nesreča na delovnem mestu v Ljubljani odškodnina

Prometne nesreče v Ljubljani

V primeru prometne nesreče v Ljubljani in drugod v Sloveniji je voznik avtomobila, motorja ali drugega zavarovanega vozila, ki je povzročil prometno nesrečo, dolžan oškodovancu povrniti škodo tako, da prizna odgovornost in njegova zavarovalnica pokrije škodo in odškodnino. Ta odškodnina krije prav tako stroške zdravljenja, stroške rehabilitacije in izgubljeni dohodek, kot tudi duševne bolečine, invalidnost in v težkih nezgodah tudi doživljenjsko rento.

Odškodnina se izračuna glede na resnost poškodbe in trajanje odsotnosti poškodovanega iz dela, kot tudi se upošteva trajne posledice, omejena gibljivost, izguba delovnega mesta in drugo.

prometna nesreča v Ljubljani odškodnina

Za uveljavljanje odškodnine mora žrtev ali poškodovani nesrečo prijaviti policiji in predložiti dokazila o poškodbi. To pa je obisk urgentne službe v roku 24 ur po prometni nesreči.

Nesreče na javnih mestih v Ljubljani

V primeru nesreče na javnem kraju je za odškodnino za poškodbe žrtve odgovorna občina, ki ima zavarovano odgovornost. Občino je potrebno o nesreči obvestiti v 24 urah od nesreče. Potrebno je poškodbo prijaviti policiji in dokazati njihovo odgovornost. Ta odškodnina povrne in zadosti stroške zdravljenja, rehabilitacije in izgubljenega dohodka, kot tudi trajne posledice, ki so lahko invalidnost.

nesreča na javnem mestu v Ljubljani odškodnina

Odškodnina se uveljavi na podlagi vrste poškodbe in trajanja odsotnosti poškodovanega z dela in z upoštevanjem trajnih posledic. Podlaga je zdravstvena dokumentacija, priče in fotografije kraja nesreče.

Nesreče zaradi zdrsa in padca

V primeru nesreče zaradi zdrsa na ledu ali spolzkih in mokrih tleh in je posledica padec, poškodovani odgovornost uveljavi od  lastnika nepremičnine ali pa od skrbnika za javno mesto, ki je  odgovoren z odškodnino poškodovanemu za telesne poškodbe.

Odškodnina krije stroške zdravljenja, rehabilitacije in izgubljenega dohodka, kot tudi bolečine in trajne posledice. Poškodovani mora lastnika nepremičnine ali javnega kraja obvestiti v roku 24 ur.

Priporočamo, da se obvesti policija in naredi slike, ki bodo služili kot dokaz. Odškodnina se izračuna na podlagi resnosti poškodbe in trajanja odsotnosti žrtve z dela in dolgotrajnih posledicah. Podlaga za odškodnino je zdravstvena dokumentacija.

nesreča v primeru zdrsa v Ljubljani padec

Zaključek

Odškodnine za nesreče v Ljubljani in drugod po Sloveniji so lahko zapleten postopek zato je bistveno, da razumete, da imate  pravico do odškodnine, do katere ste morda upravičeni. Poiščite pravnega strokovnjaka, ki vam bo pomagal z svetovanjem in vam bo svetoval pri zbiranju dokumentacije.

odškodnina v Ljubljani izplačilo sos nezgode

Ko ste bili poškodovani v nesreči, je priporočljivo poiskati pravni nasvet zato obiščite našo spletno stran www.sosnezgode.si in nam pišite na info@sosnezgode.si  Mi vam bomo brezplačno svetovali in uredili visoko in pravično odškodnino.

Izkoristite brezplačen pravni posvet!