Poravnava je
dogovor

Poravnava ali odškodnine sos nezgode pravne storitve

Kaj je poravnava?

Poravnava je dvostranski dogovor, s katerim stranki uredita sporno in negotovo razmerje, za katerega veljajo pravila za dvostransko pogodbo. Tak dogovor ali poravnava določa pravice in dolžnosti vseh vpletenih strank, ki jim je skupno, da dosežejo cilj z dogovorom. Za poravnavo sta potrebni vsaj dve fizični ali pravni osebi. Lahko pa poravnavo sklenejo tudi več fizičnih, kot pravnih oseb.

Kakšni so pogoji za sklenitev poravnave?

Pri vsaki poravnavi morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, da pride do poravnave in to so:

krog

Obstoj spornega pravnega razmerja, ki je negotov

krog

Medsebojno popuščanje obeh strank s skupnim ciljem

krog

Obe stranki se morata s poravnavo strinjati

Kdaj je smiselno skleniti dogovor?

Stranke, ki so v sporu, lahko kadarkoli sklenejo dogovor ali poravnavo in temu rečemo izvensodna poravnava in se zapiše v obliki zapisa o nekem dogovoru. Dogovor je smiselno sklepati v kolikor se približamo našim končnim smiselnim ciljem. Pri takšni obliki dogovora se skrajšajo stroški in čakanje na končno rešitev.

Kakšna je razlika med sodno ali izvensodno poravnavo?

Prometna nesreča

Sodna

Sodni poravnavi rečemo, ko je  spor že pred sodiščem. Poravnavo je mogoče skleniti tudi na sodišču in temu rečemo sodna poravnava. Poravnavo sklenemo tudi pri notarju v obliki neposrednega notarskega zapisa. V tem primeru stranki pred pristojnim sodiščem predlagata sklenitev točno določene sodne poravnave, ki jo sodnik pregleda in stranki skleneta ali sklenejo sodno poravnavo, ki ima učinek pravnomočnosti in neposredne izvršljivosti. Zlasti sodna poravnava pride v poštev kot uspešno rešena mediacija.

Izvensodna

Izvensodno poravnavo pa sklenemo lahko z zavarovalnico za primer odškodnine pri nezgodah, pri sosedskih sporih, poslovnih sporih, dedovanju itd. Izvensodna poravnava je tako imenovana klasična pogodba ali zapis strank o nekem dogovoru, ki je posledica rešitve spora. Izvensodna poravnava ali dogovor pride v poštev, ko je ključnega pomena čas in zadeve ni mogoče odlašati ali, ko gre za socialno stisko in takšen dogovor prihrani stroške obeh strank in reši njun problem. Pomembno je, da sta stranki vsebinsko dosegli dogovor in sta obe z poravnavo zadovoljni.

Poravnava za odškodnine pri nezgodah

Prometna nesreča

Prometna nesreča je najpogosteje obravnavana za izplačilo odškodnin. V primeru prometne nesreče, oškodovanec prejme odškodnino za telesne poškodbe iz strani zavarovalnice, ki mu jo izplača iz kritja povzročitelja police. V primeru prometne nesreče lahko uveljavi odškodninski zahtevek oseba, ki je bila udeležena kot sopotnik ali kot povzročitelj in ima sklenjeno zavarovanje za voznika za telesne poškodbe. V kolikor je prišlo do telesnih poškodb, je potrebno obiskati zdravnika  v 24 urah od nezgode. Priporočamo, da se obvesti prometno policijo in spiše evropsko poročilo. Shranjevati je potrebno zdravstveno dokumentacijo, slike poškodbe, kopije bolniških listov v kolikor smo na bolniški itd. Dobro si je delati zapiske o poteku zdravljenja.

Poravnava za lažje poškodbe

Poravnava za lažje poškodbe je smiselna, ker v takšnih primerih ne govorimo o trajnih poškodbah in so odškodnine hitro zaključene in zadostijo praksi pravičnosti. V primerih, ko so poškodbe težje ali trajne pa je smiselno vlagati odškodninske tožbe, ker gre za doživljenjske posledice in gibalne telesne ovire in je višina odškodnine še kako pomembna za invalidno osebo.

Poravnava pri delovnih nesrečah

Poznamo tudi poravnalno ponudbo za delovne nesreče, ki so vezane na mesto zaposlitve in jo uveljavimo v primeru, ko pride do nesreče na delovnemu mestu. Poravnamo se z zavarovalnico, ki ima z podjetjem sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Potrebno je narediti zapisnik o nezgodi na delu ali tako imenovani obrazec ER-8. Zdravnika obiskati v prvih 24 urah od nezgode ali najbližjo urgentno službo. Pridobiti izjave prič, poslikati kraj nezgode in shranjevati ZD. Dokumentacijo, ter si delati zapiske o težavah v času zdravljenja.

Poravnava za nesrečo na javnemu mestu

Poravnava v primeru nezgode na javnemu mestu se sklene z lastnikom ali upraviteljem poslovnega objekta, trgovine, stadiona, trgovine itd. Javne parcele, ceste, pločniki so odgovorne občine in imajo zavarovano odgovornost. Potrebno je narediti zapisnik o nezgodi, obvestiti odgovorno osebo, poklicati policijo in urediti uraden zaznamek o nezgodi. Kot smo že večkrat napisali je poravnava za odškodnino najhitrejša oblika sporazuma ali dogovora o višini odškodnine.

Poravnava za primer nasilja

Poravnava za primer nasilja pa se odvija na sodišču in spada pod kazenske primere. Obvezno se pokliče policija, ki po uradni dolžnosti vodi primer pred sodiščem. V primeru nasilja je pomembno, da smo obiskali zdravnika ali urgentno službo in tudi njim zaupali, da smo žrtve nasilja. Dobro je, če si uredimo obisk za samo pomoč. V času kazenskega postopka nam oseba, ki nas zastopa (odvetnik) pripravi odškodninski zahtevek, ki obsega denarno nadomestilo za psiho fizične posledice ali stisko.

Poravnava za primer materialnih stroškov

Odškodnine za telesne poškodbe

Pri prometni nesreči nastanejo materialni stroški.

V prometni nesreči nastanejo tudi različni materialni stroški, ki niso vezani le na poškodbe avtomobila. Popravilo avtomobila tako ali tako povrne zavarovalnica, vendar pa oseba, ki je bila udeležena v prometni nesreči utrpi tudi druge materialne stroške. Pri nesreči se velikokrat poškodujejo različni predmeti v avtomobilu, ki so na sedežu ali za sedežem. Topa so na primer računalnik, telefon, fotoaparat, kamere itd. Kot tudi pride do izpada dohodka, zdravljenje v zdravilišču in niste mogli opravljati svojega dela in ste utrpeli izpad prihodka. V takšnih primerih vam pripada ustrezna odškodnina, ki vam bo povrnila vso nastalo materialno škodo.

Kdo je dober za odškodninske poravnave in zakaj bi izbrali vas?

SOS Nezgode in pravne storitve

Dolžnost vsakega od nas je, da skrbimo za varnost sebe in sočloveka torej za varnost drugih ljudi. Če nekomu povzročimo škodo iz malomarnosti je potrebno, da oškodovancu poravnamo škodo v obliki odškodnine in se sporazumno poravnamo. Tudi v primeru, da se pripeti nezgoda ne namerno in smo zanjo odgovorni, je pravilno, da se poravnamo v obliki denarnega nadomestila ali odškodnine. Ko je dolžnost skrbi kršena in je nekomu povzročena nematerialna, kot materialna škoda, je pravično, da oseba zahteva denarno zadoščenje in temu rečemo odškodnina.

Kako pomagamo stranki v prvih 24 urah?

Za vse, ki se jim zgodi nesreča lahko uporabijo našo aplikacijo SOS Nezgode in si z napotki v njej pomagajo v  prvih 24 urah. Imamo brezplačno številko
080 3044
in e- pošto, na katero odgovarjamo hitro in ažurno. V kolikor nas kontaktirate, vas spremljamo in vam z napotki brezplačno svetujemo, ter vam z pravilnimi koraki pomagamo, da po končanem zdravljenju pripravimo dober in kvaliteten odškodninski zahtevek.

Takojšnja pomoč rešuje življenje, zato z vami SOS Nezgode, ki vam uredi odškodnino.

Z našo aplikacijo si pomagajte v primeru nesreče. Vse napotke in navodila imate na vašem pametnem telefonu, zato si jo naložite, da v primeru nesreče za vas uredimo dobro poravnavo in sklenemo pravično odškodnino.

Pravilna pomoč skrajša potek zdravljenja

Z pravilnimi napotki, ki jih dobimo z aplikacijo SOS Nezgode, si skrajšamo čas zdravljenja. Spremljamo vas in vam brezplačno svetujemo, da se hitro in z čim manjšimi težavami srečujete v času zdravljenja. Po zaključenem zdravljenju pa sklenemo poravnavo ali dogovor in vam tako hitro uredimo dobro, pravično in čim višjo odškodnino.

Pravilna pomoč skrajša potek zdravljenja

Naše znanje smo strnili v aplikacijo »sos nezgode« in tako poskrbeli, da sleherni človek pride do brezplačnih informacij in sicer kdaj lahko pričakuje odškodnino in na kakšen način jo lahko pridobi. Z našim znanjem in prakso po v obliki poravnave realiziramo situacijo, da pride do denarnega izplačila.

Izkoristite brezplačen pravni posvet!