Višina odškodnine za lažje telesne poškodbe.

Višina odškodnine za telesne poškodbe je odvisna od zahtevnosti telesnih poškodb. Odškodnino in njen zahtevek pripravimo mi.

Izkoristi brezplačni posvet
Višine odškodnine za lažje telesne poškodbe

Kaj štejemo pod lažje telesne poškodbe?

Mednarodni strokovnjaki so pripravili lestvico za primere prometnih nesreč, ki razvrstijo zahtevnost telesne poškodbe. Skrajšano se ji reče (AIS) in je bila večkrat posodobljena. Zahtevnost telesnih poškodb razvrstijo od 1-6 stopnje. Številka 1 pomeni, da je poškodovani utrpel le lažje telesne poškodbe kot so odrgnine, ureznine, udarnine…Medtem, ko oznaka AIS6 pa pomeni, da preživetje ni bilo mogoče. Za lahke telesne poškodbe gre za vse poškodbe razvrščene od 1 do 3. AIS 3 do 5 že pomeni, da gre za resne poškodbe, AIS4 so resne poškodbe in AIS5je kritično stanje. Lažje telesne poškodbe od 1-3 lestvice je največ poškodovanih.

Lahko bi rekli, da je za poškodbo povprečje kar 70-80%. Najpogostejše so prometne nesreče ali nesreče pri delu. Višina odškodnine je odvisna od večjih dejavnikov. Težko govorimo ali gre pri prometnih nesrečah za manj ali bolj zahtevno zdravljenje, kot pa pri delovnih nesrečah. Dejavniki, ki vplivajo na višino odškodnine so vrsta poškodbe, intenziteta poškodbe, starost poškodovane osebe, čas aktivnega zdravljenja in posledice poškodbe.

Višina odškodnine za lažje telesne poškodbe so:

 • Višina odškodnine za izvin in nateg vratnih mišic in vretenc
 • Višina odškodnine za poškodbo udarnine
 • Višina odškodnine za poškodbo ureznine
 • Pretres možganov
 • Višina odškodnine za poškodbo zvin gležnja, zapestja
 • Strah
 • Višina odškodnine za glavobol, stres, bruhanje
 • Višina odškodnine za bolečine v prsih
 • Mravljinčenje v prstih
 • Višina odškodnine za poškodbo pri bolečini v sklepih, rami, kolenu

Kakšna je odškodnina za lažje telesne poškodbe?

Na višino odškodnine vpliva potek zdravljenja ali čas zdravljenja. Višina odškodnine je odvisna od poškodb in tudi, če smo v bolniškem staležu in koliko časa smo odsotni iz dela zaradi poškodbe. Torej na višino odškodnine vpliva čas zdravljenja od pričetka poškodbe in do zaključka. Zdravljenje lahko poteka tudi po zaključeni bolniški. Velikokrat se bolniška zaključi in fizioterapije ali pa pregled kakšnega specialista se opravi, po zaključeni bolniški. Tudi te pregledi se štejejo v izplačilo odškodnine in vplivajo na njihove višine.

Višina odškodnine - Dejavniki:

 • Odškodnina za trajanja bolniške ali aktivno zdravljenje
 • Odškodnina za pretrpljene telesne bolečine
 • Odškodnina za strah, zmanjšane življenjske aktivnosti
 • Odškodnina za skaženost in odškodnina za trajne posledice
 • Odškodnina za izpad dohodka
 • Odškodnina za materialne stroške zdravljenja
Višine odškodnine za lažje telesne poškodbe

Višina odškodnine za lažje telesne poškodbe se giblje od 500 eur pa tam do 4500 eur. Povprečna višina za lažje telesne poškodbe je od 1800-2500,00 eur. Pri lažjih telesnih poškodbah pride do obiska osebnega zdravnika, specialista, opravljanje fizioterapije in počasi se zdravljenje zaključi. Najpogostejše lažje nesreče so v prometnih nesrečah. Na delovnem mestu so bolj redke lažje nesreče. Pri motoristih pa že prihaja do hudih ali srednje hudih nesreč, ker so bolj izpostavljeni. Pri lažjih telesnih poškodbah po AIS lestvici od 1-3 se z zavarovalnico poravnamo- Medtem, ko pri AIS 3,4,5 pa je kritično in so višje in visoke odškodnine in je potrebno vlagati tožbe.

Poravnava ali tožba

Poravnava je vedno smiselna v primerih z lažjimi telesnimi poškodbami. Čas zdravljenja je od enega meseca do pol  leta. Le malokrat govorimo o resnih trajnih posledicah zato predlagamo, da se z zavarovalnico poravnamo. Pri poravnavi moramo pripraviti strokovno obširen odškodninski zahtevek, podkrepljen z izvidi, slikami oziroma z dejstvi (dokazno gradivo), da lahko kvalitetno in hitro uspešno dogovorimo dobro, pravično odškodnino.  S tožbo bi pri lažjih telesnih poškodbah in kratkotrajnemu zdravljenju izgubljali na času, kot stranki ustvarjali strošek, ki ne bi imel pravega učinka.

Zato svetujemo, da pridobimo dobro zdravstveno dokumentacijo z opravljenimi terapijami, slikami, računi, pričami in uradnimi zapisniki, da vse podkrepimo. Nato pa hitro in brez zavlačevanja zaključimo in se poravnamo. Hitra odškodnina lahko pomeni dobra in visoka odškodnina.

Telesna poškodba - Dokumentacija

Za lažje telesne poškodbe moramo imeti zdravstveno dokumentacijo, s katero lahko uveljavimo odškodnino. Dokumentacija pri prometnih nesrečah in delovnih nesrečah se med seboj razlikuje. Za lažje telesne poškodbe v prometni nesreči in delovni nesreči se razlikuje v tem, da pri delovnih nesrečah mora biti izpolnjen obrazec ER8, s katerim dokazujemo odgovornost in vzrok za telesne poškodbe. Splošna dokumentacija za lažje telesne poškodbe v prometnih nesrečah, delovnih nesrečah, na javni površini pa je:

 • Policijski zapisnik, ali evropsko poročilo
 • Obrazec ER8, oziroma prijava poškodbe pri delu
 • Zdravniška dokumentacija (izvidi specialistov, terapije, računi)
 • Bolniški stalež
 • Kopija zdravstvenega kartona
 • Fotografije poškodbe in delovnega mesta, oziroma prometne nesreče, javno mesto.
 • Izjave prič v kolikor so bile prisotne
 • Osebni dokument in veljavna vozniška (prometna nesreča)
 • Vse zavarovalne police (avtomobilska, polica za nezgodno zavarovanje)

Kako vam mi pomagamo za pridobitev odškodnine?

SOS Nezgode je pravno podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju odškodnin. Smo prvo podjetje, ki smo razvili aplikacijo SOS Nezgode, da vam z nasveti brezplačno pomagamo takoj v času prometne nesreče. Pogosto se nam zgodi, da ne vemo kaj je dobro in pravilno postopanje v času nesreče. Svetujemo, da si jo naložite in si jo preberete. Upoštevajte napotke, ker samo z dobro dokumentacijo vam uredimo dobro in pravično odškodnino. Poznamo pristop zavarovalnic, da prve ponudbe so predvsem osnovne. Redko se dogaja, da takoj ponudijo primerno visoko odškodnino. Zato smo mi pravniki tisti, ki znamo in vemo kako argumentirati, zakaj je ponujena odškodnina nizka. Naš cilj je zadovoljna stranka, ki bo o nas govorila z presežki in nas svojim znancem priporočila zaradi zadovoljstva. Vedno se potrudimo, da ugovore in pritožbe pišemo argumentirano. Kaj pravi kazenski zakonik za lažje telesne poškodbe? Lahka telesna poškodba in 122.člen

Kaj pravi kazenski zakonik za lažje telesne poškodbe?

Lahka telesna poškodba in 122.člen:

 • Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
 • Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
 • Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka izreči sodni opomin, zlasti če je bil storilec izzvan z nedostojnim ali surovim obnašanjem poškodovanca.

Uredimo vam pravično in visoko odškodnino za telesne poškodbe.

Brezplačen posvet z pravnikom