Odškodnine
za nezgode
v Ljubljani

Skupaj se poučimo kaj je odškodnina in kdaj nam pripada. Uredimo vam odškodnino za materialno in nematerialno škodo.
Odškodnino vam tudi uredimo na daljavo, zato je čas da se spoznamo.

krog
60% Ljudi
ne uveljavi odškodnine
Klikni (Brezplačni posvet)
IZBERI
NEZGODO
nezgoda tipkanezgoda tipkanezgoda tipka

Odškodnina v treh korakih

paper icon

1. Dokumentacija

Pridobitev celotne zdravstvene dokumentacije in ostalega dokaznega gradiva.

arrow
roka in svinčnik

2.Priprava vloge

Strokovni pregled dokumentacije o poškodbi in obširna priprava vloge za pridobitev odškodnine.

arrow
denar

3. Zaključek

Izplačilo pravične in visoke odškodnine.

odškodnina
Odškodnina

Kaj je odškodnina?

Je vrsta nadomestila za telesne poškodbe. Imamo telesne poškodbe, ki so posledica prometne nesreče, delovne nesreče, nesreče na javnem mestu in telesne poškodbe zaradi fizičnega nasilja. Z odškodnino si pomagamo , da je naše življenje po nezgodi približno enako kot pred nezgodo.

Kako do odškodnine?

Odškodnino si uredimo s strokovnjakom na področju odškodnin, tako imenovani pravniki, odvetniki ali pravne službe, ki imajo strokovno zaposlene osebe. SOS Nezgode je pravna služba za odškodnine, zato smo mi pravi naslov za vas.

Kdaj nam pripada?

V primeru prometne nesreče!

Upravičeni ste, če ste se poškodovani kot sopotnik v avtomobilu. Tudi, če je povzročitelj prometne nesreče voznik v katerem ste bili ali drugo vozilo. Odškodnino se uveljavi iz zavarovanja AO, ki ga ima vsako vozilo, ki je registrirano.

Prometna nesreča

Voznik ali povzročitelj prometne nesreče!

Kot povzročitelj prometne nesreče ste upravičeni do odškodnine v primeru telesnih poškodb. ( za udarnine, ureznine, zlom..) Zavarovalnica vam ne prizna nateg vratnih mišic in strahu. Črpa se iz zavarovanja AO+ kar pomeni zavarovanje voznika in v kolikor pride do nesreče po njegovi krivdi.

Prometna nesreča

Kot voznik in je povzročitelj  drugo vozilo.

Odškodnino za telesne poškodbe lahko uveljavimo tudi, ko je za nesrečo krivo drugo vozilo in smo pri tem utrpeli telesne  poškodbe.

Izkoristi brezplačen pravni nasvet

Nesrečo je povzročilo neznano vozilo.
(Povzročitelj nesreče pobegnil ali pa vozilo ni registrirano).

Tudi v primerih, ko povzročitelj nesreče pobegne iz kraja nezgode ali pa nima vozila registriranega, vas pripada odškodnina. Uveljavi se na Slovensko zavarovalno združenje. To je nekakšen sklad, ki pokriva takšne primere.

Ko jo povzroči tujec.

Prometno nesrečo je naredila oseba iz tujine in upravičeni ste do odškodnine za telesne poškodbe. Priporočamo, da se pokliče prometna policija ali klicni center 112. Tako se brez zapletov uredi odškodnino z našo zavarovalnico, ki se poravna z zavarovalnico v tujini, ki je odgovorna za povzročiteljevo nezgodo.

Upravičeni ste tudi kot pešec, motorist ali kolesar.

V teh primerih se črpa odškodnina in naslova povzročitelja  in to je voznik avtomobila, avtobusa, kamiona, lahko tudi traktorja.

Delovna nesreča

Odškodnina nam pripada tudi v primeru delovne nesreče!

V kolikor ste se poškodovali na delovnemu mestu in ni vaša odgovornost, imate pravico  do odškodnine za poškodbo pri delu.

Nezgodo na javnemu mestu.

V kolikor ste se poškodovali na javnem mestu  in niste za nezgodo odgovorni vi potem imate pravico do odškodnine za telesne poškodbe.

Pokličite nas!
tekoče stopnice
medvedek na mizi

Odškodnina iz naslova nasilja.

Tudi v primeru nasilja vam pripada odškodnina, vendar se mora postopek zaključiti na sodišču.

materialna in nematerialna škoda.

Materialna škoda

O materialni škodi govorimo, ko govorimo o premoženjski škodi. Sem uvrščamo poškodovana vozila, mobilni telefon, čelade in druge predmete. Pod materialno škodo uvrščamo tudi izgubljen dohodek, manjša plača in izguba delovnega mesta. Lahko uveljavimo tudi druge stroške kot so prevoz na delo, zdravila ipd.

Nematerialna škoda

O nematerialni škodi pa govorimo, ko govorimo telesnih poškodbah in telesnih bolečinah. Sem spadajo ( udarnine, ureznine, zlomi.) Poznamo pa tudi duševne bolečine zaradi zmanjšanja telesnih aktivnosti in imajo trajne posledice. Sem spada skaženost, omejena gibljivost.

Odškodnina : od česa je odvisna višina?

Višina odškodnine je odvisna od poteka in trajanja zdravljenja. Na višino vplivajo poškodbe, ki jih je oseba utrpela.

Delo pravne službe

Kaj potrebujemo za zahtevek?

Zavedamo se, da je višina odškodnine odvisna predvsem od zdravstvene dokumentacije. Potrebno je upoštevati vse roke. Vsak primer je po sebi drugačen zato se posvetimo pripravi odškodninskega zahtevka individualno. Preveri naše pravne storitve v Ljubljani.

Sos nezgode ljubljana odškodnine dokazno gradivo

Kaj štejemo pod dokazno gradivo?

Za pripravo zahtevka poleg zdravstvene dokumentacije potrebujemo tudi čimbolj obširno dokazno gradivo. Sem spadajo slike iz kraja nezgode in pa tudi pričevanje prič, ki so bili na kraju nezgode.

Katra odškodnina se najpogosteje izplača?

Najpogostejša izplačila odškodnine so iz naslova prometne nesreče. Na slovenskih tleh je povprečno med 80 in 130 dnevno prometnih nesreč. V to skupino spadajo lahke, srednje težke, kot težje nesreče ali nesreče z smrtnim izidom. Tudi v primeru verižnega trka vam uredimo pravično poravnavo.

Kdaj nastopi zastaranje?

Zastara po treh ali 5 letih. Kdaj in zakaj nastopi zastaralni rok? Da zamudimo z vlogo za odškodnino se nam pogosto zgodi, ker smo mnenja, da bo nam odgovorna oseba sama ponudila odškodnino in pokazala odgovornost. Tri in pet let določa obligacijski zakon, da lahko zahtevamo odškodnino. Zakon določa, da odškodninska terjatev zastara odkar je prišlo do poškodbe. Govorimo za primere, ki niso v kazenskem postopku.

Kako hitro se izplača odškodnina?

Pogoj za oddajo zahtevka je popolna dokumentacija. Lažji  primeri se lahko zaključijo že v parih tednih. V kolikor pa primer pride na sodišče, pa lahko traja od 2-5 let.

Kaj potrebujem od dokumentacije, če se odločim za vas?

01

Zavarovalna polica

Prva in osnovna je fotokopija zavarovalne police nezgodnega zavarovanja

02

Zdravstvena dokumentacija

vso zdravstveno dokumentacijo ( poškodbeni list, pregledi specialistov, fizioterapije, bolniški listi in odločbe ZZZS, kopija zdravstvenega kartona za čas zdravljenja

03

Poročilo o nezgodi

V kolikor je bila poškodba na delu ali na javnem mestu je potrebno predložiti poškodbeni list ali list o prijavi na delu ER8

04

Evropsko poročilo

v kolikor je šlo za prometno nesrečo, nam predložite evropsko poročilo. Če imate policijski zapisnik potem ga priložite.

05

Fotografije

Zelo dobrodošle so fotografije modric, ureznin, odrgnin

06

Priče

izjave prič

denar sos nezgode