Višina odškodnine za hude telesne poškodbe.

Izkoristi brezplačni posvet
hude telesne poškodbe sos nezgode

Ali ste utrpeli zelo hude poškodbe?

V kolikor ste imeli prometno nesrečo ali drugo nesrečo (delovna nesreča) in ste utrpeli poškodbe so te lahke, srednje ali težje. Odškodnina za hude telesne poškodbe se lahko določi, ko vemo, da imamo pred sabo osebo z hudimi trajnimi zdravstvenimi posledicami.

Da smo utrpeli zelo hude telesne poškodbe je razvidno že iz dolgotrajnega zdravljenja. Taka oseba je lahko v bolnišnični oskrbi več mesecev, ima več operativnih posegov na različnih delih telesa, takšna oseba je lahko na invalidskem vozičku ali pa več mesecev uporablja gibalne pripomočke.

Hude poškodbe so lahko vidne tudi pri govoru, gibanju, poznamo tudi duševne bolečine in vse to vpliva na zaposlitev poškodovanega. Oseba, ki je utrpela hudo telesno poškodbo je velikokrat primorana se začasno ali trajno invalidsko upokojiti.

hude telesne poškodbe odškodnine

Od česa je odvisna višina odškodnine za hude telesne poškodbe?

Višina odškodnine za hude telesne poškodbe je odvisna od časa samega zdravljenja. Oseba, ki je utrpela hudo telesno poškodbo je v bolniškem staležu več mesecev lahko tudi leta.

Višina odškodnine je odvisna od zaključenega zdravljenja in trajnih posledic, ki vplivajo na prihodnje življenje. Telesna poškodba poškodovanega je lahko tudi vizualna ovira, če gre za izmaličenost in je tudi težka čustvena in psihološka škoda.

Višina odškodnine za hude telesne poškodbe so zastavljene zelo visoko, ker imajo dolgotrajne zdravstvene posledice. Škodnega dogodka ni mogoče izbrisati in za pridobitev odškodnine priporočamo pravnega zastopnika. Sama odškodnina obsega tako materialno kot nematerialno odškodnino. Odškodnina je lahko velika od 40.000 eur do 450.000 eur ali 500.000 eur.

Odškodnina za nematerialno škodo se uredi v skupnem odškodninskem zahtevku, ki sestavljajo tudi odškodnino za materialno škodo.

Ali mi v primeru invalidnosti pripada odškodnina za materialno in nematerialno škodo?

Odškodnina za materialno škodo, kamor spada izguba osebnega dohodka (zaradi bolniške), škoda materialnih stvari, povračilo drugih računov, različnih terapij, se v primeru invalidnosti prav tako izplača pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka, pri hudih telesnih poškodbah.

Pri vsaki odškodnini za hude telesne poškodbe, za srednje telesne poškodbe in lahke telesne poškodbe vedno uveljavimo tudi materialno škodo. Višja materialna škoda se pri uveljavljanju odškodnine določi za primer škodnega dogodka s hudimi telesnimi poškodbami, ker gre za dolgotrajno zdravljenje in dolgi bolniški stalež.

Kdaj lahko pričakujem odškodnino za hude poškodbe?

Za hude poškodbe pripravimo odškodninski zahtevek ob zaključenem zdravljenju oziroma, ko zdravnik specialist napiše, da izboljšava zdravljenja ni več mogoča. Pogosto zaradi hude telesne poškodbe je takšna oseba predstavljena invalidski komisiji. Posledice so doživljenjske in invalidnost je lahko dokončna, kar pomeni prva kategorija in nima možnosti izboljšanja.

V kolikor so posledice hujše pa imajo možnost izboljšave potem se trajni invalidnosti izognemo in nam lahko pripada samo začasna invalidnost, ki predstavlja tretjo kategorijo.

Pri težki poškodbi pogosto zavarovalnica izplača tudi rento, ki je lahko začasna ali enkratna. Ko je zdravljenje zaključeno po hudi nesreči zberemo vso dokumentacijo, da oškodovancu pripravimo odškodninski zahtevek.

Odškodnina se lahko pričakuje, ko je zdravljenje do končno zaključeno in je ocenjena invalidnost.

huda telesna poškodba

Katere so hude telesne poškodbe?

Hude telesne poškodbe spadajo med poškodbe z trajnimi življenjskimi posledicami. Oseba, ki je paralizirana zaradi nesreče, ali oseba, ki je izgubila ud (roko, nogo) ali oseba, ki pristane na invalidskem vozičku, ima zlom medenice in je utrpela tudi kakšen drug zlom, ki je bila potrebna operacija, smatramo za hude poškodbe.

Oseba, ki ima hendikep, ki ima vizualnega primanjkljaja (iznakaženost zaradi požara) ali drugih vnetljivih posledic (eksplozija) se prav tako smatra za hude telesne poškodbe.

Kakšno dokumentacijo potrebujem pri hudih telesnih poškodbah?

Odškodnina za hude telesne poškodbe zahteva vso zdravstveno dokumentacijo:

  • Policijski zapisnik/evropsko poročilo ali zapisnik delovne nezgode
  • Izvidi specialistov, fizioterapije in drugih zdravilišč, bolniški listi
  • Fotografije, izjave prič
  • Plačilne liste pred nezgodo in med nezgodo
  • Vozniško in prometno dovoljenje, osebi dokument
  • Mrliški list (v primeru smrtnega primera)
dokumentacija za hude telesne poškodbe

Kje lahko pride do hudih telesnih poškodb?

Do hudih telesnih poškodb pogosto pride pri prometnih nesrečah, delovnih nesrečah kamor spada delo na gradbiščih, delo na višino, delo v jamah, delo v hribih itd.

Ko pride do hudih telesnih poškodb na deloviščih ali na cesti priporočamo, da se pokliče obvezno policija, reševalno vozilo in gasilce.

Ali mi pripada renta pri hudih telesnih poškodbah?

Renta je pogosta spremljevalka poškodb. Odškodnina za hude telesne poškodbe zajema obliko rente, ki se osebi določi, da se povrne stanje pred poškodbo. Renta se lahko izplača v enkratnem znesku, lahko se izplača v večkratnih zneskih in je začasne oblike ali pa se izplača kot doživljenjska renta.

Rento izplačuje zavarovalnica, ki ima zavarovano odgovornost, ki je odgovoren za telesne poškodbe oškodovanca.

Kdo mi izplača doživljenjsko rento v primeru hudih telesnih poškodb?

Doživljenjsko rento za hude telesne poškodbe izplača zavarovalnica.

Kaj pomeni akontacija za hude telesne poškodbe in kdo je upravičen do njih?

Odškodnina za hude telesne poškodbe, ki obsega akontacijo izplačila pomeni, da zavarovalnica predčasno zaključenega zdravljenja izplača del denarja. Poškodovani preostali del odškodnine prejem po zaključenem zdravljenju.

Odškodnina za hude telesne poškodbe po končanem zdravljenju zajema tudi prejeto akontacijo.

Ali kot povzročitelj nesreče lahko zahteva odškodnino za hude telesne poškodbe?

V kolikor je povzročitelj utrpel hude telesne poškodbe ima pravico do odškodnine. Do odškodnine je povzročitelj upravičen ob zaključenem zdravljenju.

Odškodnina za hude telesne poškodbe povzročitelja zajema materialno in nematerialno škodo. Da se odškodnina za hude telesne poškodbe izplača je potrebna vsa zdravstvena dokumentacija povzročitelja.

Kdo je upravičenec do odškodnine do primere do nesreče s smrtnim izidom?

Ko se nesreča pripeti s smrtnim izidom so do odškodnine upravičenci družinski člani. Do odškodnine s smrtnim izidom se štejejo žena, otroci, brat ali sestra, če živijo v isti skupnosti.

Brezplačen posvet z pravnikom